Det norske medicinske Selskab

Det norske medicinske Selskab (etablert 1833 i Kristiania) er en norsk forening av leger. Målet er å drive opplysning og videreutdanning av leger, de har regelmessige møter og gir ut medisinske tidsskrift. Det het Lægeforeningen i Christiania frem til 1847, og hadde sitt utspring fra «Lægevidenskabelig Journal-Læseselskab», som var en gruppe på tretten leger ved Det Kongelige Frederiks Universitet som ga ut det medisinske tidsskrift Eyr (1826-1837) og Norsk Magazin for Lægevidenskaben (1840-1938). Blant grunnleggerne i denne lesesirkelen var Michael Skjelderup, Magnus Andreas Thulstrup, Jens Johan Hjort (1798–1873), Christen Heiberg, Christian August Egeberg og Frederik Holst. Siden 2003 har foreningen gitt ut bladet Michael oppkalt etter grunnleggeren Michael Skjelderup.[1] Redaktører 2010 til 2012 er Øivind Larsen og Magne Nylenna.

Et lignende portrett av grunnleggeren Michael Skjelderup (1769-1852) er i dag på forsiden av foreningens tidsskrift Michael.

Referanser

rediger