Åpne hovedmenyen
Veiskilt transkribert etter RTGS. Unntaket er det øverste skiltet, der ordet for «grotte» har blitt oversatt til det engelske «cave».

For romanisering av thai finnes standarden RTGS (engelsk: Royal Thai General System of Transcription, thai: การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงของราชบัณฑิตยสถาน), som er det offisielle systemet for å transkribere thai-skrift til det latinske alfabetet.

RTGS, som administreres av Det kongelige thailandske institutt, brukes av Thailands regjering i transkripsjoner, på veiskilt og i offentlige dokumenter på språk som skrives med latinsk skrift. Men selv slike offentlige transkripsjoner kan avvike noe fra normalen. Privatpersoner bruker i blant helt egne oppsett for å transkribere thai.

OppsettRediger

 • Systemet bruker bare bokstaver som er tilgjengelige i ASCII, og ingen diakritiske tegn.
 • Enkle vokaler (a, e, i, o, u) har samme verdi som de har i det internasjonale fonetiske alfabetet (IPA).
 • Digrafer bestående av to vokaler, der den andre er e, representerer òg kun enkle vokaler, slik at ae, oe, og ue skal uttales [æ, ɤ, og ɯ].
 • Digrafer og trigrafer av vokaler som ender med a, i og u er alle diftonger, der IPA bruker [a, j, w].
 • H etter bokstavene p, t og k indikerer aspirasjon, der IPA bruker en liten hevet h (ʰ), or brukes for å skille lydene p, t og k fra sine aspirerte motstykker ph, th og kh.
 • Digrafen ng representerer lyden [ŋ].
 • Digrafen ch brukes både for lydene [tɕʰ] and [tɕ]
 • Konsonanter i slutten av en stavelse transkriberes i henhold til hvordan de uttales, ikke den fonetiske verdien de har i begynnelsen av en stavelse.
 • Stumme bokstaver (markert med karan (-์), eller førende ห og อ, og andre) transkriberes ikke.

KritikkRediger

Systemet har blitt kritisert[av hvem?] for ikke å gjengi thai detaljert nok, slik at det kan brukes for mennesker som ønsker å lære thai.

 • Systemet markerer ikke tonemer på noen måte.
 • Vokallengde, som er fonemisk, vises ikke.
 • «Ch» brukes for både /tɕ/ og /tɕʰ/, som er forskjellige fonemer.
 • «O» brukes for både /ɔ/ og /o/, som òg er forskjellige fonemer.

TabellRediger

Disse tabellene viser hvordan thai transkriberes i henhold til RTGS. Den første viser konsonantene, den andre vokalene. Husk at en thai-bokstav gjerne kan uttales veldig forskjellig, avhengig av om den er den første eller den siste lyden i en stavalse: Transkripsjon for begynnelse av stavelse er i kolonne B, mens transkripsjon for slutten av en stavelse er i kolonne S. Bokstaven อ behandles her som en vokal, og er ikke med i listen over konsonanter, selv om den òg regnes som en bokstav. Der konsonantene ย og ว opptrer i slutten av et ord, er det kun som del av en diftong (de transkriberes derfor som henholdsvis i og o).

Bokstav B S Bokstav B S Bokstav B S
k k th t ph p
kh k th t f p
kh k th t ph p
kh k th t m m
kh k n n y i
kh k d t r n
ng ng t t l n
ch t th t w o
ch - th t s t
ch t th t s t
s t n n s t
ch - b p h -
y n p p l n
d t ph - h -
t t f -

Bokstavkombinasjonen ทร, der denne uttales [s], transkriberes s.

Vokaltegn Transkripsjon
–ะ, –ั-, -รร- , –า a
-รร an
–ำ am
–ิ, –ี i
–ึ, –ื- ue
–ุ, –ู u
เ–ะ, เ–็-, เ– e
แ–ะ, แ– ae
โ–ะ, –-, โ–, เ–าะ, –อ- o
เ–อะ, เ–ิ, เ–อ oe
เ–ียะ, เ–ีย ia
เ–ือะ, เ–ือ u(e)a
–ัวะ, –ัว, –ว– ua
ใ–, ไ–, –ัย, ไ–ย, –าย ai
เ–า, –าว ao
–ุย ui
โ–ย, –อย oi
เ–ย oei
เ–ือย u(e)ai
–วย uai
–ิว io
เ–็ว, เ–ว eo
แ–็ว, แ–ว aeo
เ–ียว iao