Åpne hovedmenyen

Det internasjonale skogåret 2011 er opprettet av FN for å øke bevisstheten rundt viktigheten av bærekraftig forvaltning av skog, skogsvern og skogutvikling som en ressurs for dagens og fremtidens generasjoner.

BakgrunnRediger

Verdens skoger spiller en helt sentral rolle for at vi skal oppnå en bærekraftig utvikling globalt. Ifølge tall fra Verdensbanken, er 1,6 milliarder mennesker avhengige av skogen i sine livsopphold. Skogindustri er en viktig kilde til økonomiske vekst og sysselsetting, og årlig omsettes skogprodukter internasjonalt for om lag 1 620 milliarder norske kroner.

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk går hele 130 000 km² skog tapt hvert eneste år som følge av avskoging. Omgjøring av skogen til dyrket mark, ikke-bærekraftig tømmerhogst og forvaltningspraksiser, samt stadig økende menneskelig bosetting er blant de vanligste årsakene til de store skogtapene.

Verdensbankens tall viser at skogene totalt er habitat for to-tredjedeler av samtlige arter som finnes i verden, og av avskoging av tropisk regnskog alene betyr at regnskogens artsmangfold vil reduseres med hele 100 arter hver eneste dag.

Eksterne lenkerRediger