Det franske ostindiske kompani

Det franske ostindiske kompani (fransk: Compagnie française des Indes orientales) var et fransk selskap stiftet i 1664 for å konkurrere mot det britiske og det nederlandske ostindiakompani.

Våpenskjold for Det franske ostindiske kompani

Selskapet ble uttenkt og planlagt av finansminister Jean Baptiste Colbert og sanksjonert av kong Ludvig XIV for å drive handel på den østlige halvkule. Den første generaldirektøren var François Caron, som hadde arbeidet 30 år for Det nederlandske ostindiske kompani, inkludert 20 år i Japan.

Det franske ostindiske kompani mislyktes i å grunnlegge en koloniMadagaskar, men opprettet havner på de nærliggende øyene Bourbon og Île-de-France (dagens Réunion og Mauritius). I 1719 var selskapet aktivt i India, men det nærmet seg konkurs. Samme år ble det underlagt John Law sammen med andre handelskompanier for å danne Compagnie Perpétuelle des Indes. Selskapet gjenvant sin selvstendighet i 1723.

Da det mogulske keiserriket sto for fall bestemte franskmennene seg for å gå inn i Indias politiske affærer for å beskytte sine interesser, spesielt ved å inngå allianser med lokale ledere i Syd-India. Fra 1741 fulgte franskmennene under generalguvernør Joseph François Dupleix en aggressiv linje mot inderne og britene inntil de ble nedkjempet av Robert Clive.

Kompaniet var ikke i stand til å holde seg gående uten økonomisk støtte og ble nedlagt i 1769, få år før den franske revolusjon. Flere indiske handelshavner, inkludert Pondicherry og Chandernagore, forble under fransk kontroll inntil 1949.