Det Kongelige Opfostringshus

Oppfostringshuset på et stikk fra 1750-tallet.
Oppfostringshuset på Kalkbrænderivej (nåv. Randersgade) i 1880. Xylografi av C.V. Nielsen

Det Kongelige Opfostringshus er en dansk kostskole opprettet 1. oktober 1753 av Frederik VChristianshavn i det senere Søkvæsthus (som nå inneholder Orlogsmuseet). Arkitekt var J.C. Conradi. Opprinnelig var skolen oppfostringshus for gutter av enslige foreldre i trange kår, og målet var å lære dem opp i håndverk og fabrikkarbeide. Gradvis vant vanlig skolegang over håndverket, og skolen ble en belønningsskole for flittige gutter. Etter noen år flyttet skolen til en bygning i St. Kongensgade, og i 1880 flyttet den til nye bygninger i RandersgadeØsterbro, tegnet av arkitekten Ludvig Knudsen. Bygningen inneholder i dag Heibergskolen.

I 1878 ble det opprettet et legat og i september 1918 vedtok magistraten at man for fremtiden skulle benytte rentene til beste for oppfostringshuset, som deretter fikk navnet: Det Kgl. Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse

Siden 1953 har skolen ligget på Hellebækgård i Hellebæk og etter 1986 er også jenter også blitt tatt opp. Etter gammel tradisjon kalles skolens elever for skorper fordi man i gamle dager fikk rugbrød med fett på, og derfor er skolens navn i lokalsamfunnet Skorpeskolen.

Klasselotteriet ble opprettet i 1753 med det formål å gi kostskolen et økonomisk grunnlag. Inntekten som tilfalt Opfostringshuset fra lotteriene, beløp seg i gjennomsnitt opp mot 19000 riksdaler i året – mer enn det hadde kostet å reise skolens bygning på Christianshavn. Lotteriet var derfor en av skolens faste inntektsskilder, inntil Johann Friedrich Struensee tok lotteriet fra Opfostringshuset i 1771. Visstnok skulle lotteriet betale Opfostringshuset 6000 riksdaler årlig, som ved kronemyntens innføring i 1873 ble omregnet til 12000 kroner. Men denne kompensasjonen ble ikke indeksregulert, så det som i 1771 kunne finansiere kjøpet av et mindre gods, svarer 250 år senere knapt nok til en halv lærermånedslønn.

Det var gutter fra Opfostringshuset som trakk lotteriets gevinstlodd, inntil Klasselotteriet gikk over til elektronisk trekning i 2000.

Skolen i dagRediger

Det kongelige Opfostringshus ble nedlagt som kostskole i 2004, men fortsetter som et fond som skal administrere bruken av fondets bygninger i Hellebæk (Hellebækgaard).

Hellebækgaard benyttes nå som kurssted for mindre barn og deres foreldre av Københavns Kommune.

Eksterne lenkerRediger