Departements-Tidende

Departements-Tidende var et norsk tidsskrift som ble utgitt av ansatte i de norske departementene og publiserte nyheter fra statsadministrasjonen. Det ble utgitt fra 1829 til 1921.

Tittelbladet til en innbundet utgave av Departements-Tidende for 1830

Det var byråsjef i Finansdepartementet Ole Edvard Buck og fullmektigene Karelius August Arntzen og Erik Røring Møinichen i Justisdepartementet som i 1828 innbød til å abonnere på Departements-Tidende. Formålet var «at de Grundsætninger, der i den offentlige Forvaltning ere de herskende, at alle væsentlige og indgribende Foranstaltninger i det Større som i det Mindre, saavidt Omstændighederne tillade det, komme til offentlig Kundskab». Gjennom 1800-tallet hadde tidsskriftet alltid tre redaktører, mens det på 1900-tallet var to. I begynnelsen dekket redaktørene selv kostnadene ved utgivelsen, før Justisdepartementet i 1843 overtok utgiftene til trykning og ga redaktørene et lite honorar.

Departements-Tidende begynte å utkomme i 1829 og inneholdt nyheter fra departementene, innstillinger, kongelige resolusjoner, utlysninger av embeter, samt viktige dommer i Høyesterett. Det siste heftet utkom 1. juli 1921. Opplaget var da nede i 160 eksemplarer. Innholdet som hadde vært i Departements-Tidende ble senere trykket andre steder, men var nå vanskeligere tilgjengelig fordi det var spredt.

RedaktørerRediger

LitteraturRediger

  • Kaare Haukaas: Den norske rettslitteraturen – og dei som skreiv han. Oslo, 1992