Den wendiske krones husorden

Den wendiske krones husorden også kalt Den mecklenburgske husorden av den wendiske krone (tysk: Hausorden der Wendischen Krone) var en orden tildelt i storhertugdømmene Mecklenburg-Schwerin og Mecklenburg-Strelitz. Ordenen ble innstiftet 12. mai 1864 av storhertugene Friedrich Franz II av Mecklenburg-Schwerin og Friedrich Wilhelm av Mecklenburg-Strelitz. Storhertugene var ordensherrer og oppnevnte hver en ordenskansler. Ordenen ble tildelt til 1918.

Ordenstegn for Den wendiske krones husorden tilhørende kong Gustav V av Sverige
Ordenskjede for Den wendiske krones husorden som tildelt i Mecklenburg-Schwerin.

Inndeling Rediger

Den wendiske krones husorden var inndelt i fire grader:

  • Storkors (Großkreuz)
  • Storkommandør (Großkomtur)
  • Kommandør (Komtur)
  • Ridder (Ritter)

Insignier Rediger

Ordenstegnet for Den wendiske krones husorden var et hvitemaljert malteserkors. I korsvinklene var det plassert en griff i gull. Griffen er et heraldisk motiv som forbindes med Mecklenburg. Midtmedaljongen var blå og hadde en wendisk krone i gull. Medaljongen var omgitt av en rød bord der ett av to motto var innskrevet, «PER ASPERA AD ASTRA» for Mecklenburg-Schwerin og «AVITO VIRET HONORE» for Mecklenburg-Strelitz. Ordenstegnet er opphengt i båndet i et ledd som utgjøres av et kronet monogram for ordenens stiftere, «FF» for Mecklenburg-Schwerin og «FW» for Mecklenburg-Strelitz. Ordensstjernen hadde åtte tagger og var i sølv. Den hadde samme midtmedaljong som ordenstegnet. Ordenskjedet hadde et ledd bestående av en wendisk kroner, griffer og storhertugmonogrammer.

Ordensbåndet var lyst blått med gule og røde striper, fargene fra de to storhertugdømmenes flagg.

Tildeling Rediger

Den wendiske krones husorden ble tildelt prinser og prinsesser av de storhertuglige familier samt til fortjente borgere av de to storhertugdømmene. Det var satt begrensninger på antallet tildelinger, etter en bestemt nøkkel fordelt slik at flest tildelinger fant sted i det største av de to storhertugdømmene, Mecklenburg-Schwerin. Tildelinger til prinser, prinsesser og utlendinger var ikke omfattet av begrensningene. Ordenen kunne bare tildeles kristne.

Norske innehavere Rediger

Kong Haakon var innehaver av storkors av Den wendiske krones husorden.

Litteratur Rediger

  • (en) Guy Stair Sainty: «Mecklenburg» i Guy Stair Sainty og Rafal Heydel-Mankoo: World Orders of Knighthood and Merit, første bind, Buckingham: Burke's Peerage, 2006, s. 594–597.
  • (en) «Germany – Mecklenburg» i Robert Werlich: Orders and decorations of all nations. Ancient and modern, civil and military, 2. utgave, Washington DC: Quaker Press, 1974, s. 178–179.