Den venskablige foreningen

Den venskablige Foreningen var en sosial forening som ble stiftet 5. november 1846 av 46 borgere i Christiania. Senere utvidet den navnet til Den venskablige foreningen af 1846, blant medlemmer bare kalt Venskaben. Foreningen arrangerte ulike medlemsfester og aktiviteter fram til 1994 da den ble oppløst.

Historie rediger

Venskaben var en av flere sosiale foreninger som ble stiftet i Christiania på midten av 1800-tallet. De fleste av disse hadde kort levetid. Håndverksmestere utgjorde i stor grad de «virkelige» medlemmene de første årene, håndverkersvenner kunne bare opptas som «dansende» medlemmer. Kvinner kunne ikke bli medlemmer, men delta på arrangement hvor det ble tillatt. Det var et unntak i loven fra 1846 der enker kunne søke om medlemskap. Enkemedlemskap ble senere tatt ut.

Foreningen arrangerte klubbkvelder, i en periode med egen tjener (med navn Westerbom – se foto i fotoalbumet U 0001), danseaftener, ball, torskeaftener, utflukter, julebord med mer. Klubbaftnene ble etter hvert mer og mer orientert om kortspillet bridge. Æresmedalje ble utdelt fra 1872, og fra 1927 ble kommandørorden utdelt. Medlemmer kunne bli utnevnt til ridder og stormester. En periode etter starten hadde foreningen over 300 medlemmer, de siste årene var medlemstallet nede i rundt 15.

I 1992 ble det på generalforsamlingen ikke valgt styre, men en forvalter. Foreningen ble oppløst 19. april 1994, og papirer og rekvisita ble overlevert Oslo Bymuseum som senere overlot arkivet, minus rekvisita, til byarkivet.[1]

Referanser rediger