Den russiske grensevakten

Den russiske grensevakten (russisk:Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации), ('grensetjenesten for den føderale sikkerhetstjenesten i den russiske føderasjon') er en organisasjon innen den russiske sikkerhetstjenesten, FSB, med ansvar for grensevakt og grensekontroll i Russland.[1] Et eksempel er grensa mot Norge.[2]

Emblem
Grensekontroll ved den polske grensa til Kaliningrad oblast

OppdragRediger

 • Opprettholde Russlands territorielle og fiskale suverenitet gjennom å hindre ulovlige grensepasseringer av personell og varer.
 • Vern om Russlands økonomiske interesser og naturressurser til lands og til havs, inkludert illegal jakt og fiske.
 • Bekjempe terrorisme, utenlandsk infiltering og andre trussler mot Russland i grenseområdene.

OrganiseringRediger

Fra 1. januar 2018 gjelder denne inndelingen:[3][4]

HistorieRediger

Tidligere regionale grensedirektorat:

 • Sentrale regionale grensedirektorat (Russisk:Региональное пограничное управление по Центральному федеральному округу) (РПУ ФСБ России по ЦФО);
 • Søndre regionale grensedirektorat (Russisk:Региональное пограничное управление по Южному федеральному округу) (РПУ ФСБ России по ЮФО);
 • Ural regionale grensedirektorat (Russisk:Региональное пограничное управление по Уральскому федеральному округу) (РПУ ФСБ России по УрФО);
 • Volga regionale grensedirektorat (Russisk:Региональное пограничное управление по Приволжскому федеральному округу) (РПУ ФСБ России по ПФО);
 • Sibir regionale grensedirektorat (Russisk:Региональное пограничное управление по Сибирскому федеральному округу) (РПУ ФСБ России по СФО);
 • Nordvestre regionale grensedirektorat (Russisk:Северо-Западное региональное пограничное управление) (СЗРПУ ФСБ России);
 • Arktiske regionale grensedirektorat (Russisk:Арктическое региональное пограничное управление) (АРПУ ФСБ России);
 • Fjern Østen regionale grensedirektorat (Russisk:Региональное пограничное управление по Дальневосточному федеральному округу) (РПУ ФСБ России по ДФО).
 • Kystvaktas grensedepartement (Russisk: Департамент береговой охраны Пограничной службы ФСБ России)

BildegalleriRediger

ReferanserRediger