Trøndelagsutstillingen

For utstillingen med samme navn i 1930, se «Trøndelagsutstillingen 1930»

Trøndelagsutstillingen, også omtalt som Den midtnorske kunstutstilling, er én av fem årlige landsdelsutstillinger for billedkunst i Norge. De andre er: Vestlandsutstillingen, Østlandsutstillingen, Sørlandsutstillingen og Den Nord-Norske Kunstutstilling («Nordnorsken»). Landsdelsutstillingene har ulik oppbygning og struktur. Trøndelagsutstillingen arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og administreres av Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK). TBK er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Nord- og Sør-Trøndelag fylker.

Trøndelagsutstillingen gjennomføres årlig, juryeres i to trinn og baseres på fri innsendelse av arbeider fra kunstnere med tilknytning til Trøndelag. Juryen består av tre billedkunstnere, valgt for to år i gangen av TBKs årsmøte. Juryen har det kunstneriske ansvar for utstillingen. Jury for perioden 2009 og 2010 er Solrun Rones, Anne Helga Henning og Vigdis Haugtrø.

Historikk og virksomhetRediger

Trøndelagsutstillingen ble første gang arrangert i 1977 med blant andre Håkon Bleken og Inger Sitter på listen over kunstnere som deltok. Den gang som nå var det kunstnerne selv (Trøndelag Bildende Kunstnere) som sto som arrangør, og Trøndelag Senter for Samtidskunst (dengang Trøndelag Kunstnersenter) som administrerte utstillingen.

I de første årene hadde Trøndelagsutstillingen tilholdssted i Trondhjems Kunstforenings lokaler. Senere ble utstillingen flyttet til TSSKs lokaler på Kalvskinnet (gamle EC Dahls stiftelse) helt til senteret flyttet til Fjordgata 11, hvor det idag har tilholdssted.

Formålet med landsdelsutstillingen har vært at den skal vandre. Det vil si at den skal vises flere steder rundt i regionen. På grunn av mangel på egnede visningslokaler i distriktet, har dette blitt løst ved å montere et utvalg av kunstverkene på løse vegger (220x140 cm), og transportert disse ferdigmontert, fra sted til sted, med kortere visningsperioder.

I 2007 ble det mye debatt rundt utstillingen, da juryen med hensikt valgte å anta bare 16 arbeider, som de monterte noe utradisjonelt i TSSKs gallerirom. Dette ble gjort for å provosere og skape debatt blant annet rundt størrelsen på utstillingens visningssteder. En endring var ønsket, og i 2008 ble det investert oppspart egenkapital for å gi den tradisjonsrike utstillingen et løft.

2008-utstillingen hadde hovedsted i ubåtbunkeren DORA1, mens TSSK ble brukt som utstillingsvindu for et performativt prosjekt. I 2008 ble det også vedtatt å endre statuttene til Trøndelagsutstillingen, antall medlemmer i juryen gikk blant annet fra fem til tre, og visningsperioden ble flyttet fra vår til høst. Det er også vedtatt at de løse veggene som tidligere har blitt brukt til å stille ut kunsten i distriktet, ikke lenger skal benyttes. Man skal heller jobbe for å finne gode nok visningslokaler, som gir arbeidene det rom de fortjener.

I 2009 var det første gang utstillingen ble vist om høsten, i lokaler på DORA1, og TSSK. Til åpningen i 2009 ble Trøndelagsutstillingens egen nettside lansert, samt ny logo. Etter endt utstilling i Trondheim, reiste den til Steinkjer og Regimentsboligen/Steinkjer kunstforening.

Eksterne lenkerRediger