Kalvskinnet

bydel i Trondheim

Kalvskinnet er en bydel i den sørvestre delen av Trondheim sentrum, den såkalte Midtbyen. Navnet forekommer først i 1556, og skyldes sannsynligvis at området var verdsatt til ett kalveskinn i landskyld. I Sverres saga blir området kalt «akeren», dvs. «åkeren».

Kart over Kalvskinnet fra 1898.

Kalvskinnet er fra historien kjent som stedet hvor slaget mellom kong Sverre og Erling Skakke sto i 1179. Arkitektonisk er Kalvskinnet preget av bygårder fra forrige århundreskifte. Her finnes også en rekke institusjoner, blant annet i tilknytning til NTNU og helsevesenet. I tillegg finnes en rekke kirker og forsamlingslokaler i bydelen. Den nå nedlagte Kalvskinnet skole lå i bydelen.

Den vestligste delen er kjent som Skansen, den eneste tilgangen til Trondheims sentrum fra land. Tidligere var deler av området i militær bruk. Hæren la imidlertid ned sin aktivitet her på 1990-tallet.

LitteraturRediger