Den malayiske rase

Den malayiske rase, som i visse sammehenger også ble kalt den brune rase, var innen rasebiologien et begrep for den opprinnelige befolkningen i Sørøstasia, Madagaskar og deler av Oceania.[1]

Rasens formentlige utberedelse
Ung bontok fra Filippinene (ca 1908).

Betegnelsen ble med tiden ansett som foreldet idet man for eksempel innen antropologien er gått bort fra teorier som bygger på en inndelning av homo sapiens i raser. Men kom senere til den overbevisning at mennesket som sådan er en genetisk relativt homogen art og at ingen skarpe genetiske og akademisk holdbare grenser eksisterer mellom forskjellige folkegrupper,[2] rasebetegnelser for mennesker ble for det meste så godt som ubrukeøige også fordi de kunne oppfattes som rasistiske.

KarakteristikaRediger

Ifølge rasebiologien ble den malayiske rasens fenotype kjennetegnet ved brun hud, høye kinnben, mongolsk hudfold, liten nese, svak skjeggvekst, mørkt slett hår og smal kroppsbygning.[1] Man hadde senere imidlertid konstatert at de malayiske folkene adskilte seg for lite fra øvrige asiatiske folk for å kunne kalles for rase, og alt tidlig på 1930-tallet talte man i stedet om forskjellige malayfolk.[3][4]

HistorieRediger

 
Kvinne fra Atayalfolket, Taiwan

Begrepet malayisk rase ble utmyntet av den tyske antropologen Johann Friedrich Blumenbach i 1781 og inngikk i hans studier om mennesklighetens fem raser.[5][6] Blumenbach inndelte den malayiske rase i to undergrupper, den asiatiske og den polynesiske. Til den asiatiske undergruppen regnet han folkslag som for eksempel malayer, javanesere og andre sørøstasiatiske folk. Til den polynesiske undergruppen hørte folkslag som polynesere, mikronesere og melanesere, men ikke de mørkere australidene.[1]

I noen sammenhenger mente man også at befolkningen på Madagaskar tilhørte den malayiske rase. Dette skyldtes at det språk som tales på Madagaskar anses å ha sitt opphav fra Indonesia.[7] Språkene som tales på Madagaskar og Indonesia tilhører den austronesiske språkfamilie,[8] og derfor skulle disse folkegrupper ha vært nært beslektede.

Andre eksempler på problemer med å enes om en klassifikasjon og kategorisering av raser forekom i USA der raselover i flert delstater tidlig på 1900-tallet ikke uttrykkelig forbød ekteskap mellom hvite og asiatiske folk, men etter innvandring fra de nylig erobrede filippinske øyer ble dette endret. I 1933 fastslo Californias høyesterett at giftemål mellom hvite og filippinere var tillatt ettersom filippinere tilhørte den den malayiske rase og ikke den mongoliske, som allerede fra tidligere var registrert som en rase hvite ikke fikk gifte seg med. Kort deretter ble raselovene imidlertid endret til også å inkludere giftemål mellom hvite og filippinere.[9][10]

ReferanserRediger

  1. ^ a b c http://runeberg.org/nfaj/0350.html
  2. ^ http://www.vof.se/folkvett/20002inga-skarpa-genetiska-granser
  3. ^ Carlquist, Gunnar (red.) (1934). Svensk uppslagsbok. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB:s förlag, band 18 s. 34.
  4. ^ http://www.ne.se/malajer
  5. ^ http://runeberg.org/nfab/0371.html
  6. ^ http://runeberg.org/nfbs/0165.html
  7. ^ http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Madagaskar?p=1
  8. ^ http://www.ne.se/austronesiska-spr%C3%A5k
  9. ^ Moran, Rachel F. (2003), Interracial Intimacy: The Regulation of Race and Romance, University of Chicago Press, s. 206, ISBN 978-0-226-53663-7 
  10. ^ Min, Pyong-Gap (2006), Asian Americans: contemporary trneds and issues, Pine Forge Press, s. 189, ISBN 978-1-4129-0556-5