Den grønne bande (kinesisk: 青幫, pinyin: Qīng Bāng) var en kinesisk triade (kriminell organisasjon) i Shanghai i Kina tidlig på 1900-tallet. Det var et hemmelig samfunn opprinnelig organisert av Fong Toh Tak fra Det sørlige Shaolintempelet, og som på 1900-tallet hadde fått en rekke ledende forretningsfolk blant sine medlemmer.

Den grønne bande
Stiftet1726
Gatebilde fra Shanghai i 1920-årene, da Den grønne bande var på sitt mest slagkraftige.
Bandelederen Du Yuesheng, bilde fra 1940-årene.

Den grønne bande fikk meget av sin maktbase fra kontrollen med opiumshandelen, som lenge var helt lovlig, men som gav banden finansiell styrke til å bygge seg opp og få kontroll med byens gambling og prostitusjon. Bandens samarbeider med interessenter innenfor det franske miljø i byen, i den franske konsesjon, og dens viktigste rival i forbryterverdenen telt til inn i de første tiår av 1900-tallet var den røde bande, som holdt seg inne med britiske interesser. Den grønne bande viste seg å være den sterkere – etterhvert fikk banden kontroll over så å si all organisert kriminalitet i hele Shanghai.

Banden ble ofte bedt om å bryte opp fagforeningsmøter og streiker. Banden var også involvert i de kinesiske borgerkriger. Den var ansvarlig for den hvite terror-massaker av rundt 5 000 pro-kommunistiske streikende i Shanghai i april 1927, noe som hadde Kuomintangleder general Chiang Kai-sheks stilltiende støtte. Chiang hadde på et tidligere tidspunkt vært en aktør i banden selv. Han gav bandelederen Du Yuesheng generals rang i nasjonalisthæren etterpå.

Den grønne bande organiserte også en vesentlig del av den finansielle støtte som Chiang Kai-shek trengte. Han var kommet i et nært forhold til banden da han bodde i Shanghai fra 1915 til 1923.[1]

Den grønne bande delte sine inntekter fra opiumshandelen med Kuomintang etter at Byrået for bekjempelsen av opium var opprettet.

Etter Chiang Kaishek-regjeringens nederlag i 1949, etablerte Den grønne bande seg i Hongkong. Den videreutviklet narkotikaproduksjonen og ble en av verdens største aktører innen dette i 1960-årene.

Referanser

rediger
  1. ^ "For two years (1916–17) he lived in Shanghai, where he apparently belonged to the Green Gang (Qing Bang), a secret society involved in gong fu and financial manipulations. (Encyclopædia Britannica i sin artikkel om Chiang Kai-shek)

Litteratur

rediger
  • Brian G. Martin: The Shanghai Green Gang: Politics and Organized Crime, 1919-1937.
  • Frederic Wakeman jr.: Policing Shanghai, 1927-1937, Berkeley, 1995.
  • Frederic Wakeman jr.: The Shanghai Badlands: Wartime Terrorism and Urban Crime, 1937-1941, Cambridge, 1996.
  • Frederic Wakeman jr.: «Policing Modern Shanghai», i China Quarterly 115 (1988), ss. 408-440.