Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble oppretta 11. april 1975 som et bilateralt forvaltningsorgan mellom Norge og Russland (Sovjetunionen).

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon
TypeInternasjonal organisasjon
Stiftet1974[1]
LandNorge
VirkeområdeBarentshavet, Norskehavet[2]
MedlemmerNorge, Russland
Nettstedwww.jointfish.com

På et årlig møte i kommisjonen fastsettes totalkvoter for fangst på felles fiskebestander i Barentshavet, og fordeler kvotene mellom Norge, Russland og tredjeland. Partene avtaler også gjensidig fiskeadgang i hverandres økonomiske soner og bytter kvoter både innenfor fellesbestander og nasjonale bestander. Totalkvotene som Norge og Russland fastsetter i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon er basert på anbefalinger om beskatningsnivå utarbeidet av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), hvor både norske og russiske forskere er representert.

Gjennom de årlige kvoteavtalene fastsettes også viktige reguleringstiltak som skal sikre en bærekraftig og forsvarlig ressursforvaltning, for eksempel kriterier for stenging av områder pga. for stor innblanding av ungfisk og bruk av sorteringsrist i trålfisket.

Den klart viktigste felles bestanden er torsken; deretter følger hyse, lodde og i seinere år kongekrabbe.

ReferanserRediger

LitteraturRediger

  • Hønneland,Geir 2006: Kvotekamp og kyststatssolidaritet: norsk-russisk fiskeriforvaltning gjennom 30 år. ISBN 978-82-450-0538-7

Eksterne lenkerRediger