Den Norske Krigsforsikring for Skib

Den Norske Krigsforsikring for Skib, Gjensidig Forening (forkortet DNK) er en norsk gjensidig skipsassuranseforening i Oslo, eid av den norske rederinæringen i fellesskap. DNK assurerer norske skip og borerigger for krigsrisiko over hele verden, og har dessuten beredskapsoppgaver for skipsfarten. På dette feltet er foreningen blant de største i verden.

Den Norske Krigsforsikring for Skib
Offisielt navnDen Norske Krigsforsikring for Skib Gjensidig forening
Org.formGjensidig forsikringsselskap
Org.nummer938 100 330
BransjeForsikring
Etablert30. oktober 1935
LandNorge
Nettsted Offisielt nettsted
DNK holder til i lokalene til Norges Rederiforbund i Oslo.

Forgjengeren Krigsforsikringen for norske Skib ble opprettet i 1914 ved inngangen til første verdenskrig, men oppløst i 1923. Imidlertid innså shippingnæringen etterhvert at oppløsningen var et feilgrep, tatt i betraktning at den politiske spenningen i verden økte. Den 30. oktober 1935 ble derfor Den Norske Krigsforsikring for Skib stiftet. Skipene som inngikk i Nortraship under andre verdenskrig var assurert i DNK.

I 2012 hadde DNK 455 medlemmer; disse medlemmene disponerte til sammen 3011 skip og borerigger som var forsikret for 209 mrd amerikanske dollar.[1][2] Forsikringsvilkårene revideres jevnlig og var tidligere nedfelt i Norsk sjøforsikringsplan. I 2013 ble Norsk sjøforsikringsplan avløst av Nordisk sjøforsikringsplan.[3][4] Den nordiske sjøforsikringsplanen ble konstruert etter modell av den norske sjøforsikringsplanen av 1996, slik den forelå etter den seneste revisjonen i 2010. Det angis områder hvor forsikringen ikke dekker risikoen, og områder hvor det er nødvendig å tegne tilleggspremie. I 2019 ble den nordiske sjøforsikringsplanen av 2013 revidert.[5]

Foreningens styreleder i 2009 var Per-Oscar Lund fra selskapet First Olsen AS i Oslo. I 2020 er Mons Aase fra DOF ASA styreleder i DNK.[6] Svein A. Ringbakken overtok i 2011 som administrerende direktør etter Bjørn Eidem. Ringbakken er per 2020 fremdeles administrerende direktør.[7]

Den Norske Krigsforsikring for Skib assurerer skip og rigger i amerikanske dollar, og plasserer følgelig også assuransemidlene i aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer i dollar.

ReferanserRediger

  1. ^ «About DNK». www.warrisk.no. Besøkt 3. november 2020. 
  2. ^ «Facts and Figures». www.warrisk.no. Besøkt 3. november 2020. 
  3. ^ Norsk Sjøforsikringsplan Arkivert 4. desember 2008 hos Wayback Machine. - norsk hjemmeside med forsikringsvilkår.
  4. ^ «Norsk Sjøforsikringsplan». Store norske leksikon. 31. august 2020. Besøkt 3. november 2020. «Norsk Sjøforsikringsplan er standardvilkår for norsk sjøforsikring som ble nedfelt første gang i 1871, og deretter revidert flere ganger, senest i 1996. I 2013 ble den erstattet av (og ga opphav til) Nordisk Sjøforsikringsplan.» 
  5. ^ «Norwegian Translation - NordicPlan». www.nordicplan.org. The Nordic Marine Insurance Plan of 2013 - 2019 Version. Besøkt 3. november 2020. «Based on the Norwegian Marine Insurance Plan of 1996, Version 2010» 
  6. ^ «Board of Directors». www.warrisk.no. Besøkt 3. november 2020. 
  7. ^ «Employees». www.warrisk.no. Besøkt 3. november 2020. 

LitteraturRediger

Atle Thowsen: Den Norske Krigsforsikring for Skib – Gjensidig Forening: 1935-1985. Bind 1 (Bergen, 1988)

Eksterne lenkerRediger

  • DNK – offisiell hjemmeside