Gjensidig selskap

(Omdirigert fra «Gjensidig forsikringsselskap»)

Gjensidig selskap er en offentlig selskaps-/organisasjonsform som ofte nyttes ved organisering av forsikringsselskap. Ved Brønnøysundregistrene er den offisielle forkortelsen for slike virksomheter gjensidig forsikringsselskap (GFS). Begrepet assuranseforening nyttes også om slike selskap.

Selskapsformen innebærer at forsikringstagerne danner og eier selskapet, dets eventuelle aktiva og også deler den risikoen selskapet har påtatt seg. Dette innebærer altså at kunde- og eiergruppen er sammenfallende.

Selskapsformen er utbredt også internasjonalt, spesielt innenfor skadeforsikringsbransjer som sjøforsikring og brannforsikring. De gjensidige selskapene har gjerne kontakt på tvers av landegrenser, noe som blant annet bidrar til internasjonal orientering og kunnskap om forhold innen global skadeforsikring og de utfordringer selskapene møter. Innen sjøforsikring er f.eks sjørøveri igjen blitt et problem i nyere tid.