Den Kongelige Grønlandske Handel

Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH) var et handelsselskap, som i 1774 ble opprettet av Danmark for å drive handel med kolonien Grønland. Fra 1721 av hadde dette blitt ivaretatt av private handelskompanier.

Den Kongelige Grønlandske Handels PladsChristianshavn i 1818 med Færøsk Pakhus, Pladsmesterbolig og Hakkebakkehus. Tegnet av N. J. Bredal

KGH hadde fra starten av monopol på all handel med Grønland. Fra 1782 innførte Danmark til og med en lov som sa at kontakt mellom grønlendere og europeere var forbudt. Kun danske embedsmenn hadde lov til å komme til Grønland. Dette skulle være til grønlendernes eget beste, men bidro i stor grad til å låse dem i sitt daværende levesett, som fangstmenn. Lovgivningen var økonomisk gunstig for Danmark, som både effektivt holdt andre handelsfolk borte fra øya, og sikret seg kontroll på påvirkninger på grønlenderne utenifra, som alkohol og sykdommer.

Fram til 1950 beholdt KGH sitt monopol. De solgte kun de aller nødvendigste varene på Grønland, og var basert på bytteøkonomi, ikke bruk av penger. KGH tok imot dyrepelser, spekk og andre varer fra fangsmennene, som fikk våpen, trevirke, bomull og andre stoffer tilbake. Trevirke var de avhengige av å få importert, da det nesten ikke finnes trær på Grønland.

Selv om monopolet opphørte fortsatte KGH som handelsselslap, og drev fortsatt med både handel og produksjonsanlegg på Grønland.

Eksportdelen av KGH, som ble skilt ut under navnet Proeks AS, skiftet i 1990 navn til Royal Greenland AS.

Grønlands hjemmestyre overtok KGH i 1986, som videreførte selskapet under navnet KNI.

KilderRediger