Demonstrasjonsskole

Demonstrasjonsskole er en offentlig eller privat skole i Norge som får et tilskudd på kr 500 000 per år i to år fra Utdanningsdirektoratet (tidligere Læringssenteret) på grunn av oppnådde resultater på ett eller flere av disse områdene etter langsiktig innsats på et klart formulert skoleprogram:

Videre er alternative opplærings- eller organisasjonsformer, solide rutiner for kartlegging og dokumentasjon av kunnskap og god utnyttelse av lokale ressurser i opplæringen kriterier som er lagt til grunn for utvalget av skoler.

Som demonstrasjonsskole skal man og sørge for erfaringsspredning til andre om lokalt utviklingsarbeid, gjennom å vise fram strategier, prosesser, systematikk, metodisk arbeid o.a. som har ført til bedring av læringsmiljø, gitt økt læringsutbytte og økt lokalt samarbeid.

Daværende Utdannings- og forskningsdepartementet innførte i 2002 ordningen med demonstrasjonsskoler. Målet var å synliggjøre og motivere til kvalitetsutvikling i grunnopplæringen gjennom erfaringsspredning og gode eksempler.

I juni 2007 var foreløpig siste invitasjon til nominering av demonstrasjonsskoler.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger