Demilitarisert sone (Vietnam)

Den demilitariserte sonen i Vietnam var en landstripe som gikk tvers igjennom Vietnam, og representerte både en buffersone og en grense mellom Nord-Vietnam og Sør-Vietnam. Denne demilitarisert sonen ble etablert som en følge av at Vietnam ble delt i to stater i 1954 etter Den første indokinesiske krig som følge av Genève-konferansen. Sonen ble etablert 21. juli 1954, og følger i hovedsak Ben Hai-elvens løp til grensen til Laos, 5 km på begge sider av elven var en del av sonen.

Kart over den demilitariserte sonen i Vietnam

Under Vietnamkrigen markerte denne grensen mellom de to krigførende partene og ble formelt fjernet da landene ble forent etter krigen.

Under den nordvietnamesiske påskeoffensiven i 1972 ble sonen inntatt av de nordvietnamesiske styrkene, da to nordvietnamesiske divisjoner med rundt 30 000 soldater og mer enn 100 stridsvogner krysset sonen og hadde kontroll over området resten av krigen.

Eksterne lenker rediger