Delstatsregjering (Tyskland)

Delstatsregjering (Landesregierung) er betegnelsen på kabinettet i en delstat i Tyskland. I Bayern og Sachsen kalles delstatsregjeringen Staatsregierung, i Rheinland-Pfalz Ministerrat og i Berlin, Hamburg og Bremen Senat.

Rådhuset i Bremen er sete for delstatens regjering kalt Senat

Delstatsregjeringen består av regjeringssjefen og et antall ministre. Regjeringssjefen kalles i alle delstater unntatt bystatene for Ministerpräsident. I Berlin er tittelen regjerende borgermester og i Bremen og Hamburg senatspresident. I bystatene kalles ministrene for senatorer.

Stats- og regjeringsformen er for alle tyske delstater parlamentarisk republikk. Den forfatningspolitiske rammen for denne regjeringsformen er foreskrevet i den føderale tyske forfatningsretten, gjennom det såkalte homogenitetspåbudet i Grundgesetz (Artikkel 28).[1] Med homogenitet siktes her til at delstatene skal ha den samme forfatningsmessige grunnform med hensyn til republikken, demokratiet og den sosiale rettsstaten.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger