Delingsdalen naturreservat

Naturreservat i Nordre Follo kommune

Delingsdalen naturreservat ligger nordvest i Nordre Follo kommune, mellom Bunnefjorden og Gjersjøen. Reservatet er dominert av barskog med rike skogtyper som lågurtgranskog, høgstaudegranskog og rik sumpskog. Området er en velutviklet gammelskog med liten påvirkningsgrad. I tillegg er området mye brukt til fritidsformål, spesielt for befolkningen i Oppegård.[1]

Delingsdalen naturreservat
KommuneNordre Follo
VerneformNaturreservat
Areal396 daa
Opprettet26. september 2008
Map
Delingsdalen naturreservat
59°48′36″N 10°45′24″Ø

ReferanserRediger