Åpne hovedmenyen
Delingsdalen naturreservat
VerneformNaturreservat
VernetemaSkog
Areal396 daa
KommuneOppegård
Opprettet26. september 2008

Delingsdalen naturreservat
59°48′36″N 10°45′24″E

Delingsdalen naturreservat ligger nordvest i Oppegård kommune, mellom Bunnefjorden og Gjersjøen. Reservatet er dominert av barskog med rike skogtyper som lågurtgranskog, høgstaudegranskog og rik sumpskog. Området er en velutviklet gammelskog med liten påvirkningsgrad. I tillegg er området mye brukt til fritidsformål, spesielt for befolkningen i Oppegård.[1]

ReferanserRediger