De tyske kristne, på tysk die Deutsche Christen, forkortet DC, var en pseudoreligiøs, rasistisk, antisemittisk og nasjonalsosialistisk protestantisk organisasjon som ble opprettet av det tyske nazistpartiet NSDAP i 1932. Organisasjonen eksisterte innenfor det Tredje rike i et forsøk på å «misbruke» kristendommen til nasjonalsosialistisk propaganda. Organisasjonen inngikk som et ledd i nazistenes Gleichschaltung, hvor de prøvde å innføre totalitær kontroll over alle sider ved samfunnet, påtvinge samfunnet sin egen doktrine og tenkemåte og å kontrollere så mange sider som mulig av folks hverdagsliv.

Flagget til de «tyske kristne» (Deutsche Christen) i 1932
Emblem for Deutsche Christen 1932, 1935 og 1937.

Fra De tyske kristne oppstod Deutsche Evangelische Kirche (den tyske rikskirken) som var direkte styrt av det nasjonalsosialisiske regimet og hadde en egen «riksbiskop» (Reichsbischof), den protestantiske teologen Ludwig Müller (1883–1945).

Bekjennelseskirken ble dannet i opposisjon til De tyske kristne i 1932.

Eksterne lenker rediger