De tre røde banneres politikk

De tre røde banneres politikk uttrykker det kinesiske kommunistpartis politiske linje fra 1958 og noen år fremover og ender den epoken av Folkerepublikken Kinas historie som kalles «det store spranget».

De tre bannere var:

  1. banner: «Den sosiale oppbygnings generallinje», som skulle drive fremover utviklingen av både industri og landbruk ved bruk av tradisjonelle og moderne produksjonsmetoder side om side.
  2. banner: «Det store spranget fremover», med sitt konsept med arbeidsintensiv utvikling.
  3. banner: Opprettelsen av «folkekommuner», som skulle forberede en omfattende kollektivisering av hele landbruket.

Mao Zedong ønsket at Folkerepublikken ved hjelp av disse tiltakene ikke bare skulle klare å kompensere for den reduserte økonomiiske bistand fra Sovjetunionen, men også vokse seg sterk til en ledende industrimakt på rekordtid. De tre råde banneres politikk ble forberedt på ledelseskonferanser i Hangzhou, Nanjing og Chengdu i løpet av våren 1958 og offisielt bekjentgjort under det 5. plenum for den 8. sentralkomite i august 1958 i Beidaihe.