De nye monarkene

De nye monarkene var herskerne av europeiske nasjoner i det 15. århundre som forente sine nasjoner og skapte en stabil og sentralisert styresmakt. Det var de sentraliserte styresmaktene skapt under de nye monarkene i det 15. århundre som tillot en periode med kolonisering og erobring i det 16. århundre og ryddet vei for rask økonomisk vekst i Europa.

De beste eksemplene på nye monarker er:

Bedriftene til de nye monarkene:

  • Begrenset makten til det føydale aristokratiet
  • Skapte effektive, sentraliserte skattesystemer
  • Opprettholdt en stående hær som var lojale mot monarken
  • Oppmuntret en viss grad av nasjonal identitet (men på ingen måter nasjonalisme)
  • Dyrket frem handel, både intern og eksternt
  • Påtvang religiøs enhet innen deres land

Mens Peter I av Russland hersket to århundrer etter de nye monarkene, blir han noen ganger regnet som den nye monarken av Russland, da han oppnådde mye for sitt land som lignet det de nye monarkene gjorde for deres.

Etter de nye monarkene, fikk de absolutte monarkene fotfeste, fulgt av de opplyste despotene.