Åpne hovedmenyen

De la grammatologie er en bok av den franske filosofen Jacques Derrida, først publisert i 1967 av Les Éditions de Minuit. Of Grammatology, den engelske oversettelsen gjort av Gayatri Chakravorty Spivak, ble først publisert i 1976 av Johns Hopkins University Press. En korrigert versjon av denne oversettelsen ble publisert i 1998.

De la grammatologie er antagelig Derridas viktigste verk og bidrog til å introdusere hans tanker til en større publikum. Det inneholder en bred undersøkelse av arbeidene til Claude Lévi-Strauss, Ferdinand de Saussure, og Jean-Jacques Rousseau. Derrida tar også opp arbeidene til Étienne Condillac, Louis Hjelmslev, Edmund Husserl,Roman Jakobson, Gottfried Wilhelm Leibniz, André Leroi-Gourhan, og William Warburton. De la grammatologie introduserte også mange av de konseptene som Derrida ville tar for seg i senere arbeider, særlig i relasjon til lingvistikk og skrivning.

De la grammatologi er en av tre bøker som Derrida publiserte i 1967 og som bidrog til å etablere hans omdømme. De to andre var La voix et le phénomène (Paris: Presses Universitaires de France, 1967), oversatt til engelsk som Speech and Phenomena (Evanston: Northwestern University Press, 1973, trans. David B. Allison), og L'écriture et la différence (Paris: Seuil, 1967), oversatt som Writing and Difference (London & New York: Routledge, 1978, trans. Alan Bass).

Eksterne lenkerRediger