De hviterussiske høyder

De hviterussiske høyder (hviterussisk: Беларуская града – Bjelaruskaja Hrada, også kalt De vestrussiske høyder da Hviterussland ennå var en del av Russland) er et høydedrag i den nordlig-sentrale delen av Hviterussland. Det høyeste punktet er Hara Dziarzjynskaja på 345 moh.

Beliggenheten til De hviterussiske høyder (i lilla)

Høydene er en del av Den østeuropeiske slette. Mot øst fortsetter de som Smolenskhøydene, og i nordvest går de over i Den baltiske landrygg. Mot sør ligger Polesie-senkningen.

Høydene består av en serie av endemorener fra istiden. Landskapet domineres av bølgende åser og strekker seg rundt 500 km i retning fra vest-sørvest til øst-nordøst, fra området ved Brest, nær grensa mot Polen til den russiske byen Smolensk.[1] Geologisk består høydene hovedsakelig av morenemasse samt glasiale og alluviale sedimenter.[1]

De hviterussiske høyder er kildeområde for elvene Nemunas og Berezina.

ReferanserRediger