Datamodell

Datamodell er betegnelsen på den modellen man bruker for å strukturere data. Normalt dreier det seg om en modell realisert som et databaseskjema i en relasjonsdatabase