Databaseskjema

Databaseskjema (eng. database schema) er betegnelsen som brukes på definisjonen som beskriver definisjonen av en relasjonsdatabase. Skjemaet beskrives i et data definisjonsspråk (eng. data definition language forkortet DDL) som beskriver tabeller, felter, relasjoner, tabelloversikter, indekser, pakker. prosedyrer, funksjoner, køer, utløsere (triggere), typer, sekvenser, materialiserte tabelloversikter, synonymer, databaselenker, brukerinformasjon, med mer.

En beskrivelse av MediaWikis databaseskjema.

Skjemaet lagres i en datakatalog (eng. data dictionary). Selv om skjemaet er definert i tekstform som DDL, brukes betegnelsen også om den grafiske beskrivelsen av en database.

IBM DB2 bruker betegnelsen skjema (schema) om nivået over tabeller, som noen andre databaser kaller bruker (bruker som eier tabellene).

Se ogsåRediger