Databasehåndteringssystem

Databasehåndteringssystem eller DBMS (engelsk: database management system) er programvare utviklet for å håndtere datamaskinbaserte databaser. I ABM-sammenheng er en DBMS en programvare for håndtering av lagring, søking og oppdatering av postene i en database. Databasehandterare er driver fortløpende kontroll over at databasen er oppdatert, fullstendig og pålitelig. De er oftest serverbaserte og muliggjør det såkalte klient/serverkonseptet. Eksempler på databasehåndteringssystemer er DB2, Oracle Database, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, PostgreSQL, MySQL, 4th Dimension og FileMaker.

Beskrivelse

rediger

Et databaseskjema er en modellbeskrivelse av informasjonsinnholdet for en gitt database. Den vanligste formen for databaseskjema i dagens databasesystemer er versjon relasjonsmodellen, men med en rekke forenklinger og brudd på dens fundamentale prinsipper.

Et databaseskjema består som regel av en beskrivelse av hvilke entiteter databasen representerer, der entitetenes egenskaper er beskrevet ved hjelp av attributter.

Databasemotoren sørger for funksjonalitet for lagring, tilgang til og modifikasjon av data i databasen, samt støtte for transaksjonskontroll, kontroll av rettigheter og oppsyn med dataintegritet.

Databasespråket tillater definisjon og manipulasjon av databasen. De mest brukte databasespråkene i dag er varianter av SQL-DDL (SQL Data Definition Language) og SQL-DML (SQL Data Manipulation Language). Førstnevnte tillater opprettelse og vedlikehold av databaseskjema, mens sistnevnte tillater registrering, vedlikehold og sletting av databasens innhold.

Eksterne lenker

rediger