Relasjonsmodellen

databasemodell

Relasjonsmodellen for databaseadministrasjon er en modell basert på predikatlogikk og mengdelære. Den ble utformet og foreslått i 1969 av Edgar F. Codd med det mål å unngå nødvendigheten av å skrive dataprogrammer for å uttrykke databasespørringer og opprettholde integritetsbeskrankninger i databasen.

Autoritetsdata