Dansepop er en retning innen popmusikken som utviklet seg videre fra disco i begynnelsen av 1980-tallet. Retningen kombinerer dansebeaten med popmusikkens oppbygging av sangene.

Dansepopen er i første rettet mot de yngste og Eurodance, fra midten av 1980-årene og fram til slutten av 1990-tallet, og interessen for boyband og jentegrupper bygger på denne formen.

Enkelte artister innen sjangeren rediger