Dansens dag

Den internasjonale Dansens dag finner sted den 29. april hvert år, på fødselsdagen til den franske danseren Jean-Georges Noverre (1727-1810), som regnes som grunneleggeren av den moderne ballett. Markeringen ble etablert i 1982 av International Dance Committee (CID; Conseil International de la Danse på fransk) under UNESCO. Dagen er en verdensomspennende markering av alle danseformer, og har til hensikt å feire mangfoldet innen dans og kjærlighet til dans på tvers av kultur, alder, hudfarge, ferdighetsnivå og danseform.

Blant målene for Dansens dag er å øke oppmerksomheten rundt viktigheten av dans som kunstform i den generelle befolkningen, samt å påvirke myndigheter verden over til å inkludere dans i alle utdanningssystemer, fra grunnskole til høyere utdanning.

Mens dans har vært en integrert form av menneskenes kultur opp gjennom historien, blir det fortsatt nedprioritert av myndighetene i store deler av verden. Blant annet uttalte ICD-president Alkis Raftis følgende ved markeringen av Dansens dag i 2003: «I mer enn halvparten av landene i verden forekommer ikke dans i offentlige lovtekster, på godt og vondt. Det er ingen midler som allokeres til statsbudsjettet for å støtte denne kunstformen, og det er ikke noe som heter danseutdannelse, verken privat eller offentlig.»

I Norge har Dansens Dag blitt markert siden 1999, og i denne perioden har det utvklet seg en økt bevissthet rundt og synliggjøring av dans i skoler, på gater, på scener, i film og TV – og også skriftlig i media, tekster og i akademia. Det har blitt opprettet flere mastergradsutdanninger innen dans ved høgskoler og universiteter de siste årene.

Dansens Hus sto ferdig 2008, hvor man også finner Senter for dansekunst - en pådriver for dans i Norge.

I 2005 fokuserte Dansens dag på grunnleggende utdannelse. CID manet utdanningsdepartementer og -institusjoner til å markere dagen ved alle skoler ved blant annet å skrive essays om dans, tegne bilder av dans, og å danse i gatene.

I 2006 uttrykte CID en advarsel mot danseres motvilje mot å delta i felles organisasjoner, og presidenten uttalte at dette er en viktig årsak til mangelen på anerkjennelse av dans innen lovgivning, finansiering og generell synlighet i samfunnet. Budskapet var: «Verdens dansere, forén dere!»

Dansens dag 2007 tilegnes barna.

Hvert år er det en ny dansekunstner som blir ambassadør for Dansens dager, og som koreograferer en egen dans i anledning markeringen.

Eksterne lenkerRediger