Dannelsesreise(n), også kalt The Grand Tour og Bildungsreise, er lengre utenlandsreiser som har til formål å utvikle personligheten ved å gi den reisende innsikt i og forståelse av andre kulturer.

Robert Spencer, andre jarl av Sunderland (1640-1702), avbildet i klassisk kledning i Roma på sin dannelsesreise, maleri av Carlo Maratta

Opprinnelig var slike reiser en del av den europeiske overklassens utdannelse; tradisjonen skriver seg tilbake til ca. 1660. Også i den dansk-norske statsforvaltningen (1660–1814) var dannelsesreisen en del av de høyere embetsmennenes utdannelse. Reisemålene varierte med hvor man reiste fra, men det var vanlig å besøke sporene etter antikken i Italia, Roma og Hellas.[1]

For kunstnere har dannelsesreisen vært et møte med inspirasjonskilder: læremestre og samlinger i museer, kunstsamlinger, bibliotek og teatre.

Tidsalderen for den europeiske adelens klassiske dannelsesreiser, «Grand Tour», var i hovedsak slutt med den franske revolusjon, men reisene har tatt nye former og er i det 20. århundre blitt utviklet til turisme. I vår tid har InterRail og jorden rundt-reiser fått en beslektet rolle som dannelsesreise for norsk ungdom.

En del dagbøker og reiseskildringer fra dannelsesreiser har blitt utgitt i bokform.

Noen reisende

rediger
  • Poeten Lord Byron (1788–1824) var på dannelsesreise fra juli 1809 til juli 1811. Siden store deler av Europa var herjet av napoleonskrigene på den tiden, reiste han stort sett rundt i Middelhavsområdet. Brevene han skrev i fra denne reisen har blitt publisert.[2]
  • Den danske eventyrdikteren H.C. Andersen var blant dem som publiserte sine reiseinntrykk. Etter en reise (1840–41) til blant annet Italia, Malta, Hellas og Tyrkia, ga han i 1842 ut reiseskildringen En Digters Bazar. I 1857 var H.C. Andersen på besøk hos den engelske forfatteren Charles Dickens i England. I 1862–63 reiste han i blant annet Spania og Marokko, og skildret etterpå reisen i boken I Spanien.
  • Det norske kronprinsparet, Håkon Magnus og Mette-Marit var vinteren 2010/11 på en to-tre måneders dannelsesreise[3][4][5][6], som blant annet omfattet Tyrkia, Jordan og India.

Se også

rediger

Referanser

rediger