DVD-utgivelser av Doctor Who

Wikimedia-listeartikkel

Dette er en liste over Doctor Who-historier som er tilgjengelig på DVD. De fleste DVD-ene ble utgitt først i Storbritannia (sone 2) og senere utgitt i Australia og New Zealand (sone 4) og Nord-Amerika (sone 1). Bortsett fra forskjellene på omslaget, er innholdet identisk i alle utgavene. Det eneste unntaket er The Five Doctors hvor sone 1-utgaven har et kommentatorspor, med Peter Davison og Terrance Dicks, som ikke er på de andre utgavene.

Det er også mindre variasjoner relatert til feil på sone 2-utgavene, men som ble korrigert på sone 1-utgaven (The Caves of Androzani og Remembrance of the Daleks). Det er også en feil i videoen på sone 1-utgaven av episoden The Wheel of Fortune fra historien The Crusade (omtrent ti minutter inn i episoden) i DVD-settet Lost in Time. Denne feilen er ikke på sone 2-versjonen.

Sone 2-platene er også kodet for sone 4 så disse er identiske. Det finnes to unntak. Sone 4-versjonen av Vengeance on Varos har produksjonstekst på episode 2, sone 2-versjonen mangler teksten for andre halvdel av episoden. Det andre unntaket er Remembrance of the Daleks, hvor sone 4-versjonen bruker en NTSC-master på grunn av en feil i sone 2-versjonen og problemer med å lisensiere musikk.

Doktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Den første Doktoren, (William Hartnell)
# Navn Antall og lengde
på episodene
Sone 2 Sone 4 Sone 1

001
002
003
004
The Beginning:
An Unearthly Child
The Daleks
The Edge of Destruction
Marco Polo (forkortet rekonstruksjon)
13 × 25 min
30 min usendt pilot
30 min rekonstruksjon
30. januar 2006 2. mars 2006 28. mars 2006
005 The Keys of Marinus 6 × 25 min 21. september 2009 7. januar 2010 5. januar 2010
006 The Aztecs 4 × 25 min 21. oktober 2002 2. desember 2002 3. mars 2003
010 The Dalek Invasion of Earth 6 × 25 min 16. juni 2003 13. august 2003 7. oktober 2003
011 The Rescue 2 × 25 min 23. februar 2009 2. april 2009 7. juli 2009
012 The Romans 4 × 25 min 23. februar 2009 2. april 2009 7. juli 2009
013 The Web Planet 6 × 25 min 3. oktober 2005 3. november 2005 5. september 2006
015 The Space Museum 4 × 25 min 1. mars 2010 6. mail 2010 6. juli 2010
016 The Chase 6 × 25 min 1. mars 2010 6. mai 2010 6. juli 2010
017 The Time Meddler 4 × 25 min 4. februar 2008 2. april 2008 5. august 2008

014
021
024
Lost in Time:[1]
The Crusade (episode 1 & 3 av 4; lydsporene for 2 & 4)
The Daleks' Master Plan (episode 2, 5 & 10 av 12)
The Celestial Toymaker (episode 4 av 4)
6 × 25 min
+ 2 × 25 min lyd
1. november 2004 2. desember 2004 2. november 2004
027 The War Machines 4 × 25 min 25. august 2008 6. november 2008 6. januar 2009
Den andre Doktoren, (Patrick Troughton)
# Navn Antall og lengde
på episodene
Sone 2 Sone 4 Sone 1

032
033
035
036
038
040
041
043
049
Lost in Time:[1]
The Underwater Menace (episode 3 av 4)
The Moonbase (episode 2 & 4 av 4; lydsporene for 1 & 3)
The Faceless Ones (episode 1 & 3 av 6)
The Evil of the Daleks (episode 2 av 7)
The Abominable Snowmen (episode 2 av 6)
The Enemy of the World (episode 3 av 6)
The Web of Fear (episode 1 av 6)
The Wheel in Space (episode 3 & 6 av 6)
The Space Pirates (episode 2 av 6)
12 × 25 min
+ 2 × 25 min lyd
1. november 2004 2. desember 2004 2. november 2004
037 The Tomb of the Cybermen 4 × 25 min 14. januar 2002 1. april 2002 6. august 2002
044 The Dominators 5 × 25 min 12. juli 2010 Ikke annonsert Ikke annonsert
045 The Mind Robber 5 × 25 min 7. mars 2005 5. mai 2005 6. september 2005
046 The Invasion[2] 8 × 25 min 6. november 2006 3. januar 2007 6. mars 2007
048 The Seeds of Death 6 × 25 min 17. februar 2003 5. mai 2003 2. mars 2004
050 The War Games 10 × 25 min 6. juli 2009 3. september 2009 3. november 2009
Den tredje Doktoren, (Jon Pertwee)
# Navn Antall og lengde
på episodene
Sone 2 Sone 4 Sone 1
051 Spearhead from Space 4 × 25 min 29. januar 2001 15. april 2002 11. september 2001
052 Doctor Who and the Silurians 7 x 25 min 14. januar 2008 5. mars 2008 3. juni 2008
054 Inferno 7 × 25 min 19. juni 2006 6. juli 2006 5. september 2006
057 The Claws of Axos 4 × 25 min 25. april 2005 2. juni 2005 8. november 2005
061 The Curse of Peladon 4 × 25 min 4. januar 2010 4. mars 2010 4. mai 2010
062 The Sea Devils 6 x 25 min 14. januar 2008 5. mars 2008 3. juni 2008
064 The Time Monster 6 x 25 min 29. mars 2010 3. juni 2010 6. juli 2010
065 The Three Doctors 4 × 25 min 24. november 2003 12. november 2003 2. mars 2004
066 Carnival of Monsters 4 × 25 min 15. juni 2002 2. september 2002 1. juli 2003
067 Frontier in Space 6 × 25 min 5. oktober 2009 4. februar 2010 2. mars 2010
068 Planet of the Daleks 6 × 25 min 5. oktober 2009 4. februar 2010 2. mars 2010
069 The Green Death 6 × 25 min 10. mai 2004 5. august 2004 1. mars 2005
070 The Time Warrior 4 × 25 min 3. september 2007 3. oktober 2007 1. april 2008
073 The Monster of Peladon 6 × 25 min 4. januar 2010 4. mars 2010 4. mai 2010
Den fjerde Doktoren, (Tom Baker)
# Navn Antall og lengde
på episodene
Sone 2 Sone 4 Sone 1
075 Robot 4 × 25 min 4. juni 2007 4. juli 2007 14. august 2007
076 The Ark in Space 4 × 25 min 8. april 2002 3. juni 2002 6. august 2002
077 The Sontaran Experiment 2 × 25 min 9. oktober 2006 7. desember 2006 6. mars 2007
078 Genesis of the Daleks 6 × 25 min 10. april 2006 4. mai 2006 6. juni 2006
079 Revenge of the Cybermen 4 × 25 min 9. august 2010 Ikke annonsert Ikke annonsert
081 Planet of Evil 4 × 25 min 15. oktober 2007 5. desember 2007 4. mars 2008
082 Pyramids of Mars 4 × 25 min 1. mars 2004 10. juni 2004 7. september 2004
084 The Brain of Morbius 4 × 25 min 21. juli 2008 2. oktober 2008 7. oktober 2008
086 The Masque of Mandragora 4 × 25 min 8. februar 2010 1. april 2010 4. mai 2010
087 The Hand of Fear 4 × 25 min 24. juli 2006 7. september 2006 7. november 2006
088 The Deadly Assassin 4 × 25 min 11. mai 2009 2. juli 2009 1. september 2009
090 The Robots of Death 4 × 25 min 13. november 2000 2. juli 2001 11. september 2001
091 The Talons of Weng-Chiang 6 × 25 min 28. april 2003 30. juni 2003 7. oktober 2003
092 Horror of Fang Rock 4 × 25 min 17. januar 2005 7. april 2005 6. september 2005
093 The Invisible Enemy 4 × 25 min 16. juni 2008 4. september 2008 2. september 2008
094 Image of the Fendahl 4 × 25 min 20. april 2009 4. juni 2009 1. september 2009
096 Underworld 4 x 25 min 29. mars 2010 3. juni 2010 6. juli 2010
097 The Invasion of Time 6 × 25 min 5. mai 2008 3. juli 2008 2. september 2008

098
099
100
101
102
103
The Key to Time:
The Ribos Operation
The Pirate Planet
The Stones of Blood
The Androids of Tara
The Power of Kroll
The Armageddon Factor
26 × 25 min 24. september 2007 7. november 2007 1. oktober 2002
104 Destiny of the Daleks 4 × 25 min 26. november 2007 6. februar 2008 4. mars 2008
105 City of Death 4 × 25 min 8. november 2005 1. desember 2005 8. november 2005
106 The Creature from the Pit 4 × 25 min 3. mai 2010 1. juli 2010 Ikke annonsert
108 The Horns of Nimon 4 x 25 min 29. mars 2010 3. juni 2010 6. juli 2010
110 The Leisure Hive 4 × 25 min 5. juli 2004 7. oktober 2004 7. juni 2005
 
112
113
114
The E-Space Trilogy:
Full Circle
State of Decay
Warriors' Gate
12 × 25 min 26. januar 2009 5. mai 2009 5. mai 2009
115 The Keeper of Traken 4 × 25 min 29. januar 2007 7. mars 2007 5. juni 2007
116 Logopolis 4 × 25 min 29. januar 2007 7. mars 2007 5. juni 2007
Den femte Doktoren, (Peter Davison)
# Navn Antall og lengde
på episodene
Sone 2 Sone 4 Sone 1
117 Castrovalva 4 × 25 min 29. januar 2007 7. mars 2007 5. juni 2007
118 Four to Doomsday 4 × 25 min 15. september 2008 4. desember 2008 6. januar 2008
120 The Visitation 4 × 25 min 19. januar 2004 8. april 2004 1. mars 2005
121 Black Orchid 2 × 25 min 14. april 2008 5. juni 2008 5. august 2008
122 Earthshock 4 × 25 min 18. august 2003 1. oktober 2003 7. september 2004
123 Time-Flight 4 × 25 min 6. august 2007 5. september 2007 6. november 2007
124 Arc of Infinity 4 × 25 min 6. august 2007 5. september 2007 6. november 2007

126
127
128
Black Guardian Trilogy:
Mawdryn Undead
Terminus
Enlightenment
12 × 25 min 10. august 2009 5. november 2009 3. november 2009
129 The King's Demons 2 × 25 min 14. juni 2010 Ikke annonsert Ikke annonsert
130 The Five Doctors 1 × 100 min 1. november 1999 8. oktober 2000 11. september 2001
The Five Doctors – 25th. Anniversary Edition 1 × 100 min
1 × 90 min
3. mars 2008 8. mai 2008 5. august 2008
131 Warriors of the Deep 4 x 25 min 14. januar 2008 5. mars 2008 3. juni 2008
134 Resurrection of the Daleks 4 × 25 min[3] 18. november 2002 3. februar 2003 1. juli 2003
135 Planet of Fire 4 × 25 min 14. juni 2010 Ikke annonsert Ikke annonsert
136 The Caves of Androzani 4 × 25 min 18. juni 2001 7. januar 2002 2. april 2002
Den sjette Doktoren, (Colin Baker)
# Navn Antall og lengde
på episodene
Sone 2 Sone 4 Sone 1
137 The Twin Dilemma 4 × 25 min 7. september 2009 3. desember 2009 5. januar 2010
138 Attack of the Cybermen 2 × 45 min 16. mars 2009 7. juli 2009 7. juli 2009
139 Vengeance on Varos 2 × 45 min 15. oktober 2001 14. august 2003 2. april 2002
140 The Mark of the Rani 2 x 45 min 4. september 2006 2. november 2006 7. november 2006
141 The Two Doctors 3 × 45 min 8. september 2003 7. januar 2004 1. juni 2004
142 Timelash 2 × 45 min 9. juli 2007 31. juli 2007 1. april 2008
143 Revelation of the Daleks 2 × 45 min 11. juli 2005 1. september 2005 6. juni 2006

144
145
146
147
The Trial of a Time Lord:
The Mysterious Planet
Mindwarp
Terror of the Vervoids
The Ultimate Foe
13 × 25 min
1 × 30 min
29. september 2008 2. januar 2009 7. oktober 2008
Den sjuende Doktoren, (Sylvester McCoy)
# Navn Antall og lengde
på episodene
Sone 2 Sone 4 Sone 1
148 Time and the Rani 4 × 25 min 13. september 2010 Ikke annonsert Ikke annonsert
150 Delta and the Bannermen 3 × 25 min 22. juni 2009 6. august 2009 1. september 2009
152 Remembrance of the Daleks 4 × 25 min 26. februar 2001 13. mai 2002 2. april 2002
Remembrance of the Daleks – Special Edition 4 × 25 min 26. november 2007[4]
20. juli 2009[5]
1. oktober 2009 2. mars 2010
154 Silver Nemesis 3 × 25 min 9. august 2010 Ikke annonsert Ikke annonsert
156 Battlefield 4 × 25 min 29. desember 2008 5. mai 2009 5. mai 2009
157 Ghost Light 3 × 25 min 20. september 2004 3. februar 2005 7. juni 2005
158 The Curse of Fenric 4 × 25 min[6] 6. oktober 2003 11. februar 2004 1. juni 2004
159 Survival 3 × 25 min 16. april 2007 6. juni 2007 14. august 2007
Den åttende Doktoren, (Paul McGann)
# Navn Antall og lengde
på episodene
Sone 2 Sone 4 Sone 1
160 Doctor Who – The Movie 85 min 13. august 2001 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig[7]
Den niende Doktoren, (Christopher Eccleston)
# Navn Antall og lengde
på episodene
Sone 2 Sone 4 Sone 1

161
162
163
Doctor Who: Series 1, Volume 1
Rose
The End of the World
The Unquiet Dead
3 × 45 min 16. mai 2005 16. juni 2005 7. november 2006

164

165
Doctor Who: Series 1, Volume 2
Aliens of London
World War Three
Dalek
3 × 45 min 13. juni 2005 4. august 2005 7. november 2006

166
167
168

Doctor Who: Series 1, Volume 3
The Long Game
Father's Day
The Empty Child
The Doctor Dances
4 × 45 min 1. august 2005 1. september 2005 7. november 2006

169
170

Doctor Who: Series 1, Volume 4
Boom Town
Bad Wolf
The Parting of the Ways
3 × 45 min 5. september 2005 6. oktober 2005 7. november 2006
161–170 Doctor Who: The Complete First Series 13 × 45 min 21. november 2005 8. desember 2005
4. oktober 2006 (Norge)
14. februar 2006 (Canada),
4. juli 2006 (USA)[8]
Den tiende Doktoren, (David Tennant)
# Navn Antall og lengde
på episodene
Sone 2 Sone 4 Sone 1

171
172
Doctor Who: Series 2, Volume 1
The Christmas Invasion
New Earth
1 × 60 min
1 × 45 min
1. mai 2006 20. juli 2006 Ikke tilgjengelig

173
174
175
Doctor Who: Series 2, Volume 2
Tooth and Claw
School Reunion
The Girl in the Fireplace
3 × 45 min 5. juni 2006 17. august 2006 Ikke tilgjengelig

176

177
Doctor Who: Series 2, Volume 3
Rise of the Cybermen
The Age of Steel
The Idiot's Lantern
3 × 45 min 10. juli 2006 7. september 2006 Ikke tilgjengelig

178

179
Doctor Who: Series 2, Volume 4
The Impossible Planet
The Satan Pit
Love & Monsters
3 × 45 min 7. august 2006 5. oktober 2006 Ikke tilgjengelig

180
181

Doctor Who: Series 2, Volume 5
Fear Her
Army of Ghosts
Doomsday
3 × 45 min 25. september 2006 2. november 2006 Ikke tilgjengelig
171–181 Doctor Who: The Complete Second Series 1 × 60 min
13 × 45 min
1 × 7 min[9]
20. november 2006 7. desember 2006 16. januar 2007 (USA),
6. februar 2007 (Canada)

182
Doctor Who: The Runaway Bride
The Runaway Bride
1 × 60 min 2. april 2007 1. juli 2007 Ikke annonsert

183
184
185
Doctor Who: Series 3, Volume 1
Smith and Jones
The Shakespeare Code
Gridlock
3 × 45 min 21. mai 2007 1. august 2007 Ikke annonsert

186

187
188
Doctor Who: Series 3, Volume 2
Daleks in Manhattan
Evolution of the Daleks
The Lazarus Experiment
42
4 × 45 min 25. juni 2007 5. september 2007 Ikke annonsert

189

190
Doctor Who: Series 3, Volume 3
Human Nature
The Family of Blood
Blink
3 × 45 min 23. juli 2007 3. oktober 2007 Ikke annonsert

191
 
 
Doctor Who: Series 3, Volume 4
Utopia
The Sound of Drums
Last of the Time Lords
2 × 45 min
1 × 52 min
20. august 2007 5. november 2007 Ikke annonsert
182–191 Doctor Who: The Complete Third Series 1 × 60 min
12 × 45 min
1 × 52 min
5. november 2007 5. desember 2007 6. november 2007
Doctor Who: The Infinite Quest 13 × 3.30 min 12. november 2007 5. juni 2008 Ikke tilgjengelog

FotnoterRediger

  1. ^ a b I sone 1 selges Troughton og Hartnell-episodene både hver for seg og i et sett. I sone 2 selges bare settet.
  2. ^ Episode 1 og 4 av The Invasion er tapt og derfor animerte på DVD-utgivelsen.
  3. ^ Resurrection of the Daleks ble opprinnelig laget som fire 25 minutter lange episoder. Den ble dog sendt som to 46 minutter lange episoder på grunn av BBCs dekning av vinterolympiaden i 1984. DVD-en inneholder den originale firedelte versjonen av historien.
  4. ^ Bare tilgjengelig i boksen The Complete Davros Collection
  5. ^ Separat utgivelse
  6. ^ I tillegg til den originale versjonen har DVD-en en 104 minutter lang spesialversjon med nye scener og spesialeffekter.
  7. ^ På grunn av innviklede rettighetsproblemer i Nord-Amerika, har denne episoden ikke blitt utgitt på DVD i sone 1.
  8. ^ Det var planlagt å gi ut sone 1-versjonen 14. februar 2006 også i USA, men på grunn av at Sci Fi Channel bestemte seg for å sende serien, ble den utsatt til 4. juli. «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 9. februar 2006. Besøkt 12. januar 2006. , [1] I Canada ble den utgitt 14. februar som planlagt.
  9. ^ Children in Need-spesialen fra 2005 er inkludert i sesongboksen.

Eksterne lenkerRediger