DNT Indre Østfold

Den Norske Turistforening

DNT Indre Østfold er et lokallag av Den Norske Turistforening.

Branntårnet på Haukenesfjellet

Laget ble stiftet i 2005, og antall medlemmer pr. 31.12.2011 er 1302. Laget arrangerer medlemsturer i nærområdet i indre Østfold, men også i den norske fjellheimen, og i Alpene.

Foreløpig har DNT IØ to hytter - det gamle brannvakttårnet på Haukenesfjellet i Rømskog og Ertevannshytta i Trømborgfjella i Eidsberg.