Dødsrate

Dødsraten etter land

Dødsrate defineres som antall døde pr. 1000 innbyggere i løpet av et år, og viser forholdet mellom antall dødsfall og befolkningens størrelse i et gitt område, gjerne et land. For eksempel vil en dødsrate på 9,5 i en befolkning på 100 000 mennesker vise at det har vært 950 dødsfall det året.

Dødsraten kan gi et misledende inntrykk, da antall døde pr. 1000 kan være høyere i et godt utviklet land enn i mindre utviklede land, fordi det gjerne er en del eldre i disse landene.

Faktorer som kan påvirke dødsraten kan være aldersfordelingen i et lands befolkning, ernæringsnivå, kostholdsstandard, hvordan man bor, tilgang til rent drikkevann, hygiene, sykdommer, kriminalitet, konflikter og tilgang til helsevesen og doktorer.

StatistikkRediger

 
Kart som viser spedbarnsdødeligheten i forskjellige land, etter antall dødsfall pr. tusen levendefødte barn

Landene med høyest spedbarnsdødelighet er:[trenger referanse]

 1. Angola 192,50
 2. Afghanistan 165,96
 3. Sierra Leone 145,24
 4. Mosambik 137,08
 5. Liberia 130,51
 6. Niger 122,66
 7. Somalia 118,52
 8. Mali 117,99
 9. Tadsjikistan 112,10
 10. Guinea-Bissau 108,72

Ifølge Verdens helseorganisasjon var de 10 største årsakene til dødsfall i 2002 disse:[1]

 1. 12,6 % Iskemisk hjertesykdommer
 2. 9,7 % Cerebrovaskulære sykdommer
 3. 6,8 % Mindre åndsrettsinfeksjoner
 4. 4,9 % Hiv/aids
 5. 4,8 % Chronic obstructive pulmonary disease
 6. 3,2 % Diaré-sykdommer
 7. 2,7 % Tuberkulose
 8. 2,2 % Malaria
 9. 2,2 % Kreft i luftveier/bronkitt/lunger
 10. 2,1 % Trafikkulykker

Dødsårsakene er svært forskjellige i de utviklede og de mindre utvikligede landene.

Ifølge Jean Ziegler (FNs spesialraportør for Right to Food fra 2000 til mars 2008), utgjorde underernæring 58 % av alle dødsfall totalt i 2006:

 In the world, approximately 62 millions people, all causes of death combined, die each year. In 2006, more than 36 millions died of hunger or diseases due to deficiencies in micronutrients 
– Zean Ziegler.[2]

ReferanserRediger

 1. ^ Verdens helseorganisasjon
 2. ^ Jean Ziegler, L'Empire de la honte, Fayard, 2007 ISBN 978-2-253-12115-2, side 130.

Se ogsåRediger