Cerebrovaskulære sykdommer

Cerebrovaskulære sykdommer skjer grunnet infarkt eller blødning som fører til oksygenmangel i cerebrum.