Cubas visepresident

Republikken Cubas visepresident er det nest høyeste embetet i det cubanske statsapparatet etter republikkens president. Det konstituerende dokumentet til embetet er Cubas grunnlov som trådte i kraft 10. april 2019.[1] Landet har hatt tre andre grunnlover (som trådde i kraft 1901, 1940 og 1976) der grunnloven fra 1976 medførte en omorganisering av rollen.[2] Opp gjennom årene har embetet hatt forskjellige navn; kjent som «Republikken Cubas visepresident» før Den cubanske revolusjonen og som «Statsrådets første visepresident» og «Statsrådets visepresident» i perioden 1976–2019 før embetet fikk sitt nåværende navn i 2019.

Cubas visepresident
Sittende
Salvador Valdés Mesa

siden 10. april 2019
VirkeområdeCuba
TiltaleformMr. visepresident (uformell)
Hans eksellens (i internasjonal korrespondanse)
ResidensPalacio de la Revolución
Etablert10. april 2019 (moderne)
20. mai 1902 (første inkarnasjon)
Flagg

Visepresidenten blir valgt på åremål av Nasjonalforsamlingen for folkemakten (NFFM), landets lovgivende forsamling. Et åremål (en periode) varer fem år om ikke NFFM forskyver valget. For å kunne stille til valg må man ha minst fylt 35 år, nyte fulle sivile og politiske rettigheter, være cubansk statsborger ved fødsel og ikke ha holde annet statsborgerskap. Likeledes må man være under 60 år for å bli valgt til en første periode (men det gjelder ikke for andre valgperiode). Visepresidenten har kun arbeidsoppgaver delegert av presidenten. I tilfeller der presidenten er fraværende grunnet sykdom eller av annen grunn ikke kan utføre sine plikter vil visepresidenten bli utpekt til fungerende president. Om presidenten ikke klarer å fullføre sine plikter vil presidenten av NFFM ta over rollen som fungerende president inntil den lovgivende forsamlingen velger ny president.

Grunnloven vedtatt i 1976 etablerte to visepresident embeter; «Statsrådets første visepresident» og «Statsrådets visepresident». I hver valgperiode var det kun en «Statsrådets første visepresident», men opptil seks av statsrådets visepresidenter. Til sammen tjenestegjorde 19 personer som «Statsrådets visepresident» i perioden 1976–2019, men kun fire «Statsrådets første visepresident». Dette visepresident systemet ble oppløst i 2019 og erstattet med et mer tradisjonelt system der det kun er en visepresident.

36 personer har blitt utnevnt til visepresident i henhold til grunnloven. Raúl Castro er den lengstsittende visepresidenten, og var i stillingen 31 år og 84 dager. Domingo Méndez Capote er embetsmannen som har besatt stillingen kortest og satt i 270 dager. Av visepresidentene er det kun to stykker som har fungert som fungerende presidenter over tid i presidentens fravær; det er Raúl Castro i 2006–2008 og Anselmo Alliegro y Milá etter at Fulgencio Batista flyktet landet. Ramiro Valdés Menéndez er den eneste embetsmannen som har blitt gjenvalgt til visepresident etter å ha forlatt vervet (han var visepresident 1976–1986 og 2013–2019).

Republikken Cubas visepresidenter (1902–1959) rediger

No. Portrett Navn
(født–død)
Tiltrådte Gikk av Embetsperiode Politisk parti President
1
Luis Estévez y Romero
(1849–1909)
20. mai 1902 31. mars 1905 2 år og 315 dager Republikanske Tomás Estrada Palma
2   Domingo Méndez Capote
(1863–1934)
Januar 1906 28. september 1906 0 år og 270 dager Republikanske Tomás Estrada Palma
Den amerikansk
provisoriske regjering
28. september 1906 28. januar 1909 2 år og 122 dager
3   Alfredo Zayas
(1861–1934)
28. januar 1909 20. mai 1913 4 år og 112 dager Liberal José Miguel Gómez
4   Enrique José Varona
(1849–1933)
20. mai 1913 20. mai 1917 4 år og 0 dager Konservative Mario García Menocal
5   Emilio Núñez
(1855–1922)
20. mai 1917 20. mai 1921 4 år og 0 dager Konservative Mario García Menocal
6   Francisco Carrillo Morales
(1851–1926)
20. mai 1921 20. mai 1925 4 år og 0 dager Liberal Alfredo Zayas
7
Carlos de la Rosa Hernández
(1870–1933)
20. mai 1925 20. mai 1929 4 år og 0 dager Liberal Gerardo Machado
Embetet oppløst. 20. mai 1929 20. mai 1936 7 år og 0 dager
8   Federico Laredo Brú
(1875–1946)
20. mai 1936 24. desember 1936 0 år og 218 dager Nasjonalistiske unionen Miguel Mariano Gómez
Embetet oppløst. 20. mai 1936 10. oktober 1940 4 år og 143 dager
9   Gustavo Cuervo Rubio
(1890–1965)
10. oktober 1940 10. oktober 1944 4 år og 0 dager Progressive Fulgencio Batista
10
Raúl de Cárdenas Echarte
(1884–1979)
10. oktober 1944 10. oktober 1948 4 år og 0 dager Autentiske Ramón Grau San Martín
11
Guillermo Alonso Pujol
(1899–1973)
10. oktober 1948 10. oktober 1952 4 år og 0 dager
Carlos Prío Socarrás
Ingen utnevnt til
visepresident.
10. oktober 1952 24. februar 1955 2 år og 137 dager
12
Rafael Guas Inclán
(1899–1973)
24. februar 1955 31. desember 1958 3 år og 310 dager Progressive Fulgencio Batista

Statsrådet (1976–2019) rediger

Første visepresidenter rediger

No. Portrett Navn
(født–død)
Tiltrådte Gikk av Embetsperiode Politisk parti President
1
Raúl Castro
(1926–2016)
2. desember 1976 24. februar 2008 31 år og 84 dager Kommunist Fidel Castro
2
José Ramón Machado Ventura
(født 1930)
24. februar 2008 24. februar 2013 5 år og 54 dager Kommunist Raúl Castro
3   Miguel Díaz-Canel
(født 1960)
24. februar 2013 19. april 2018 5 år og 54 dager Kommunist Raúl Castro
4
Salvador Valdés Mesa
(født 1945)
19. april 2018 10. oktober 2019 1 år og 174 dager Kommunist Miguel Díaz-Canel

Visepresidenter rediger

No. Portrett Navn
(født–død)
Tiltrådte Gikk av Embetsperiode Politisk parti President
1   Juan Almeida Bosque
(1927–2009)
2. desember 1976 24. februar 2008 32 år og 283 dager Kommunist Fidel Castro
24. februar 2008 11. september 2009 Raúl Castro
1
Ramiro Valdés Menéndez
(født 1932)
2. desember 1976 27. desember 1986 10 år og 25 dager Kommunist Fidel Castro
7 24. februar 2013 19. april 2018 5 år og 54 dager Raúl Castro
19. april 2018 10. oktober 2019 1 år og 174 dager Miguel Díaz-Canel
1
Guillermo García Frías
(født 1928)
2. desember 1976 27. desember 1986 10 år og 25 dager Kommunist Fidel Castro
1   Blas Roca Calderio
(1908–1997)
2. desember 1976 27. desember 1986 10 år og 25 dager Kommunist Fidel Castro
1
Carlos Rafael Rodríguez
(1913–1997)
2. desember 1976 15. mars 1993 16 år og 103 dager Kommunist Fidel Castro
2
José Miguel Miyar Barruecos
(født 1932)
28. desember 1981 15. mars 1993 12 år og 0 dager Kommunist Fidel Castro
3
Osmany Cienfuegos Gorriarán
(født 1931)
27. desember 1986 15. mars 1993 6 år og 78 dager Kommunist Fidel Castro
3 José Ramón Machado Ventura
(født 1930)
27. desember 1986 24. februar 2008 21 år og 59 dager Kommunist Fidel Castro
3   Pedro Miret Prieto
(1927–2016)
27. desember 1986 15. mars 1993 6 år og 78 dager Kommunist Fidel Castro
4
Abelardo Colomé Ibarra
(født 1939)
15. mars 1993 24. februar 2008 19 år og 346 dager Kommunist Fidel Castro
24. februar 2008 Raúl Castro
4
Carlos Lage Dávila
(født 1951)
15. mars 1993 4. mars 2009 15 år og 354 dager Kommunist Fidel Castro
4   Esteban Lazo Hernández
(født 1944)
15. mars 1993 4. mars 2009 15 år og 354 dager Kommunist Fidel Castro
24. februar 2008 19. april 2019 Raúl Castro
5
Julio Casas Regueiro
(1936–2011)
24. februar 2008 3. september 2011 3 år og 191 dager Kommunist Raúl Castro
6
Gladys María Bejerano Portela
(født 1941)
21. september 2009 19. april 2018 10 år og 19 dager Kommunist Raúl Castro
19. april 2018 10. oktober 2019 Miguel Díaz-Canel
7
Mercedes López Acea
(født 1964)
24. februar 2013 19. april 2018 5 år og 54 dager Kommunist Raúl Castro
7 Salvador Valdés Mesa
(født 1945)
24. februar 2013 19. april 2018 5 år og 54 dager Kommunist Raúl Castro
8
Roberto Morales Ojeda
(født 1967)
21. juli 2018 10. oktober 2019 1 år og 81 dager Kommunist Miguel Díaz-Canel
8
Inés María Chapman
(født 1965)
21. juli 2018 10. oktober 2019 1 år og 81 dager Kommunist Miguel Díaz-Canel
8
Beatriz Jhonson Urrutia
(født ?)
21. juli 2018 10. oktober 2019 1 år og 81 dager Kommunist Miguel Díaz-Canel

Republikken Cubas visepresident (2019 utover) rediger

No. Portrett Navn
(født–død)
Tiltrådte Gikk av Embetsperiode Politisk parti President
4 Salvador Valdés Mesa
(født 1945)
10. oktober 2019
4 år og 57 dager Kommunist Miguel Díaz-Canel

Referanser rediger

Kilder rediger

Embetsholdere, tidsperioden de satt, deres visepresidenter, politisk tilhørighet og titlene, samt plikter og ansvarsområde til dagens president blir kildet av referansene under:

Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger