Contadora-gruppen var en samling av utenriksministre fra Colombia, Mexico, Panama og Venezuela, som arbeidet for en fredsløsning for konfliktene i Mellom-Amerika på 1980-tallet. Gruppen møttes første gang 9. januar 1983 på øyen Contadora i Panama, som også ga gruppen navn.[1] De fire opprinnelige landene i gruppen fikk senere tilslutning til sitt arbeid fra den såkalte støttegruppen bestående av Argentina, Brasil, Peru og Uruguay.[2]

Kart over landene som utenriksministerne i Contadora-gruppen kommer fra

Målet for gruppens arbeid var å skape fred i regionen, i særdeleshet ved få slutt på borgerkrigene i El Salvador og Guatemala, samt konfrontasjonen mellom Nicaragua og USA.[3] I mai 1983 samlet Contadora-gruppen representanter for Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador og Guatemala om en felles agenda for å nå dette målet. Gruppen forsøkte å få til avvæpning og demobilisering av geriljaorganisasjoner i regionen.[3] Den rettet i 1984 sin oppmerksomhet mot Nicaragua der den søkte å fremme politiske reformer for å forhindre en direkte militær intervensjon fra USA.[3] Prosessen støtte på vanskeligheter og i 1985 dannet Argentina, Brasil, Peru og Uruguay en støttegruppe for å styrke fredsprosessen.[3] Framskritt ble imidlertid først oppnådd i mai 1986, da fem mellomamerikanske presidenter møttes for å undertegne Esquipulas-erklæringen.[3] Prosessen, som ble startet av Contadora-gruppen, ble fra 1987 av videreført av Costa Ricas president Óscar Arias Sánchez.[3]

Contadora-gruppen ble i 1984 tildelt Fyrsten av Asturias' pris for internasjonalt samarbeid.[3]

Referanser

rediger
  1. ^ «Ni latinamerikanske og mellomamerikanske», NTBtekst, 11. september 1985.
  2. ^ «Utenriksministre bekymret over utv. i Latin-Amerika», NTBtekst, 27. juni 1988.
  3. ^ a b c d e f g Prince of Asturias Awards[død lenke], International Cooperation 1984, besøkt 30. oktober 2009.