Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco

Real Colegio de la Santa Cruz i Tlatelolco i dagens Mexico by var en høyskole som ble oppretta kort tid etter spanjolenes erobring av Mexico. Den ble oppretta av Fransiskanerordenen og var den første europeiske høyskolen i Amerika. Innvielsen fant sted 6. januar 1536, men den ble tatt i bruk allerede fra 8. august 1533.

Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco

Hovedformålet med høyskolen var å utdanne indianske prester. De ble undervist i nahuatl, spansk og latin, og lærte også litt gresk samt manuskriptillustrering og bokbinding. Blant lærerne var de kjente grammatikerne Andrés de Olmos, Alonso de Molina og Bernardino de Sahagún.

Like ved stedet hvor høyskolen lå, ligger i dag Plaza de las Tres Culturas.