Åpne hovedmenyen
Chungjeong av Goryeo
Hangul: 충렬왕
Hanja: 忠烈王
RR: Chungnyeol-wang
MR: Ch'ungnyǒl-wang

Konge av Goryeo
Regjeringstid1274 -
1308
Født1236
Død1308

Chungjeong av Goryeo (født 1236, død 1308) var den 25. konge av det koreanske kongedømmet Goryeo. Han var sønn av sin far, kong Wonjong.

Chungnyeol var den første av Goryeo-kongene som fikk tittelen wang (王), som betyr «konge». Tidligere monarker hadde fått tempelnavn med suffikset jo (祖) eller jong (宗), som betyr «ærede forfar» og en tittel typisk reservert for herskerne. Etter at Goryeo ble underordnet Yuan-dynastiet, innførte Kublai-khan en praksis med å redusere egen makt og beordret at Goryeo-herskerne ikke kunne benytte slike titler heretter.

Kong Chungnyeol, som kronprins Sim, foreslo ekteskap til en av Kublai-khans døttre. Kublai Khan sa seg enig og de neste 80 årene giftet Gorgeo-kongene seg med medlemmer av den mongolske kongefamilien. Arvinger til trona ble gitt mongolske navn og ble sendt til Dadu der de skulle vokse opp fram til de var voksne.


Forgjenger:
 Wonjong av Goryeo 
Koreansk monark
(Huset Wang)
Etterfølger:
 Chungseon av Goryeo