Christian Lintrup

Christian Lintrup (født 1768, død 1844) var en danskfødt lege, og var amtsfysikus (dvs. tilsvarende dagens fylkeslege) i Hedemarkens amt fra 1800 (utnevnt 1799) til 1831. Da han tiltrådte embedet var han en av bare 17 akademisk utdannede leger i Norge. Han tilhørte den generasjon norske leger som var med på å bygge opp en offentlig helsetjeneste i Norge, og hans virke var preget av opplysningstidens rasjonalitet og kunnskapstro.[1]

Christian Lintrup
Født1768Rediger på Wikidata
Død1844Rediger på Wikidata
Beskjeftigelse LegeRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata
Christian Lintrup (med hodeskalle) til høyre, med hustru Johanne født Hoelfeldt, deres førstefødte, og helt til venstre hans far, sogneprest Jens Lintrup. Silhuett, ca. 1801.

Lintrup tok medisinsk embedseksamen ved Københavns Universitet i 1798. Han arbeidet allerede fra 1793 som kandidat ved Det Kongelige Frederiks Hospital i København, og var i 1799 licentiatus, doktorgradskandidat med forelesningsplikt. I Norge var han først bosatt på Vang, flyttet i 1803 til Sanderud i Stange og etter at han gikk av med pensjon til sin datter Sophie, gift med Henrik Johan Paus, da bosatt i Elverum.[2]

Norges Læger (1888) inneholder følgende omtale:

eneste søn av sogneprest til Magleby og Holtug i Præstø Amt i Sjælland, Jens Lintrup (f. i Løgstør 29-11-1738 død 14-1-1812) og 1ste hustru Frederikke Lovise Schowart (f.1743 død 1768, begr. 29-12), er født i Magleby 12-8-1768, erholdt først i 3 aar undervisning af en huslærer og kom derpaa ind paa Roskilde skole. Dimiteret fra denne skole tog han 1787 artium i Kjøbenhavn, 178 anden examen, begge med beste character, og 1798 medicinsk examen med enstemmigt laud.
Fra 1793-1799 var han ansatt som candidat ved Frederiks Hospital og blev 21-6-1799 udnævnt til Landphysicus i Hedemarkens Amt. Han oppgiver i 1818 sine indtægter foruden gagen til omtrent 250 spd. aarlig. I 1820 og de nærmest følgende aar maatte han paa grund av sygdom lade embedet bestyre ved corpslæge Buchwald og erholdt 20-9-1831 afsked med pension
Da Hedemarkens Amtssygehus ifølge rescr. 30-9-1803 flyttedes fra Kongsvinger til Sanderud i Stange, blev han læge ved dette sygehus og vedblev i denne stilling indtil ca. 1840. Han boede først i Vang og flyttede 1803 til gaarden Sanderud; sine sidste dage tilbragte han i huset hos sin datter, der var gift med procurator Henrik Johan Paus, fader til districtslæge Ole Paus. Døde 13-5-1844.
Gift med Johanne Margrethe Hoelfeldt, f. i Vanse 5-10-1774, døde 25-2-1834, datter av majoe Christopher Henrik Hoelfeldt og Ambrosia Paludan. – Flere børn.[3]

ReferanserRediger

  1. ^ Hans Petter Schjønsby, "Amtsfysikus Christian Lintrups virke i Hedemarkens amt i årene 1800 – 31", Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:2484-7
  2. ^ Personalhistorisk tidsskrift, København, 1898
  3. ^ Kiær, F.C., Norges Læger i det nittende Aarhundrede : (1800–1886), Christiania, Alb. Cammermeyer, 1888