Château de Marly var et lystslott som lå ved det nåværende Marly-Le-Roi, som i dag er et forstadsområde omtrent 18 km vest for Paris i Frankrike.

Château de Marly, maleri av Pierre-Denis Martin i 1724

Slottet ble påbegynt i 1679 under Louis XIV, og det ble samtidig bygget en stor hydraulisk «maskin» (la Machine de Marly) som sørget for vannforsyningen til både Marly og Versailles.

Slottet

rediger

Slottet var klar til innflytting i 1686 og var oppført som et jaktslott akkurat stort nok til å huse kongen med jaktfølge. Kongen oppholdt seg her i perioder og unnslapp på den måten de formelle plikter og omgangsformer på Versailles.

Etter Louis XVIs død forsvant bruken af slottet da ingen av arvingerne hadde samme interesse for stedet. Etter den franske revolusjon ble de to marmor-hestestatuene (les Chevaux de Marly) flyttet til Place de la Concorde hvor de i dag flankerer Champs-Élysées.

I 1799/1800 ble slottet solgt. I en overgangsperiode holdt et bomullsspinderi til her, men da dette ble nedlagt ble alle bygningene i 1806 revet ned. Parkarealet ble kjøpt tilbake av Napoleon og er fremdeles i statlig eie.

Maskinen

rediger

Til å forsyne de to slottene Marly og Versailles med vann ble det konstruert en stor pumpemaskin som kunne pumpe vann fra Seinen opp til et system av akvedukter og reservoarer. Maskinen lå noen få kilometer fra Marly, ved Bougival, og pumpet vann fra elva og opp på åsen ved Louveciennes, en høydeforskjell på over 100 meter.

Maskinen lå ved elva og ble drevet av vannet ved hjelp av fjorten skovlhjul, som hver var rundt 12 meter i diameter. De drev over 200 pumper og et sinnrikt system av rør, ventiler, tanker, m.v., og det kunne pumpe 5000 m³ i døgnet. Det var ansatt 60 personer til å drive og vedlikeholde anlegget.

Det ble innviet i 1684 og var på det tidspunkt antageligvis det største og mest kompliserte enkeltstående mekaniske system i verden. Pumpene ble med tiden erstattet – først med dampdrift og senere elektrisk drift – men reservoarene på åsen forble i bruk helt frem til 1968, da anlegget ble nedlagt og fjernet.

Eksterne lenker

rediger