Carlstad (latin: Castra Suecorum) er navnet på den by som oppstod ved Brønshøj og Bellahøj ca. 6 kilometer nord for det daværende København i forbindelse med Københavns beleiring (1658–60).

Svenskelejren, gate oppkalt etter beleiringsbyen oppført av svenskene i 1658

Byen ble bygget av den svenske konge Carl X Gustavs leiesoldater høsten 1658. Foruten 10 000 leiesoldater fulgte formentlig det dobbelte antall med som soldatenes koner og barn sammen med selgere, plattenslagere, gledespiker håndværkere og andre.[1] Stedet ble valgt fordi det ga god utsikt over Københavns by og tårn. Carlstad utviklet seg raskt til et bysamfunn omgitt av en befestning med en omkrets på 3,5 kilometer. Innenfor denne lå Brønshøj kirke innesluttet, som den svenske hæren ryddet og brukte til våpenlager- og værksted.[2]

Inntagelsen av København mislyktes, og i 1660 døde svenskekongen, hvoretter en mulighet for fredsslutning åpnet seg. Flere veinavn i området som Svenskelejren og Skansebjerg er oppkalt etter perioden.

I 2009 ble 3 store bronsetelt av den lokale kunstner John Cornelius Rægaard oppført på Brønshøj Torv til minne om befestningsbyen.[3]

ReferanserRediger