Cand.oecon. (forkortelse for candidatus/candidata oeconomices) er en akademisk grad som ble innført ved Det juridiske fakultet ved Det Kongelige Frederiks Universitet i 1905. Den var opprinnelig en tilleggseksamen, normalt avlagt etter to års studier, i statsøkonomi, fortrinnsvis for juridiske kandidater. Etter hvert ble utdannelsen åpnet også for andre enn de som hadde en akademisk eksamen fra før, slik at man kunne begynne rett på studiet i statsøkonomi. Graden cand.oecon. kvalifiserte ikke i seg selv for embeder, men var opprinnelig ment som en videreutdannelse for jurister, etter hvert eventuelt som en kortere selvstendig utdannelse.

I 1934 ble cand.oecon. en selvstendig femårig eksamen i økonomi. Graden ble tildelt av Det juridiske fakultet, hvor økonomifaget hørte til frem til 1966, da Økonomisk institutt ble en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Graden ble tildelt frem til vårsemesteret 2007 og er nå erstattet med mastergraden. I tillegg til å bli tildelt av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor økonomisk seksjon hadde ansvaret for undervisningen i økonomi, og senere av Økonomisk institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, ble graden tildelt av Norges Handelshøyskole.