Bygdebok

bøker innen lokalhistorie
(Omdirigert fra Bygdebøker)

Bygdebok er en betegnelse som brukes om bokutgivelser som beskriver én eller flere bygders historie og befolkning. Norske bygdebøker har som regel blitt utgitt i regi av eller i samarbeid med kommunen.[1]

Slike lokalhistoriske bøker begynte å utkomme i Norge fra ca. 1910, men man kan spore fenomenets røtter tilbake til opplysningstidens topografiske litteratur.

Bygdeboka kan deles inn i tre hovedkategorier, og mange bygdebokverk inneholder bind med flere av typene:

  • allmenn bygde- og kulturhistorie;
  • emnedelt bygdehistorie med kapitler om byggeskikk, geologi, målføre, skole, kirkebygg på stedet, og lignende;
  • gårds- og slektshistorie, der bygda skildres med utgangspunkt i grunneiendommene. For hver gård opplyses det om navn, eiendomsskyld, driftsstatistikk, skifter etter dødsbo, oppdeling og eier- eller brukerskifter. I tillegg gis det ofte, med noe variasjon, opplysninger om innbyggerne i arkivhistorisk tid (fra 15-/1600-tallet) familievis ut fra eiendommens eier eller bruker. Som regel følger en meget kortfattet fremstilling av de enkelte personers livsløp. Det er vanlig å angi leveår, vielsesår, ektefeller og eventuelt utflyttingssted. De eldste bygdebøkene registrerte bare brukerne av selveiende gårder, mens nyere bygdebøker beskriver hele familier og også husmenn, leietakere og eiendomsløse.[1]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger