Bygdeallmenning

eiendomsrett

En bygdeallmenning er et område hvor eiendomsretten tilligger minst halvparten av de jordbrukseiendommer som fra gammel tid har bruksrett i almenningen. Retten kan som hovedregel ikke omsettes (for eksempel selges eller festes bort), jf. bygdeallmeningsloven § 1-2 og fjell. § 13. Men det finnes flere unntak - der adgangen til salg eller bortfeste av tomt for bolig eller fritidshus er av særlig betydning[1].

Eier av eiendom med tilliggende bruksrett kan bare utøve retten til dekning av eiendommens behov ved jordbruksmessig drift. Bruksretten omfatter rett til trevirke, beite for eiendommens husdyr, fiske og jakt. Bruksretten kan også innebære rett til å ha seter i området.

Drift av bygdeallmenninger, rettigheter og plikter fremgår av LOV 1992-06-19 nr 59: Lov om bygdeallmenninger.

ReferanserRediger

  1. ^ Falkanger, Thor (2016). «Allmenningsrett». Fast eiendoms rettsforhold. Oslo: Universitetsforlaget. s. 176. 

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger