Bydeler i Gjøvik

Bydelene i Gjøvik angis på flere nivåer. De tre hovednivåene består av søndre og nordre bydel i Gjøviks sentrale områder i tillegg til Hunndalen. Utenfor Gjøvik by er det flere tettstedsområder i tidligere Biri, Snertingdal og Vardal kommuner, blant annet Biri, Bybrua m.fl.

Nordbyen (nordre bydel)

Sørbyen (søndre bydel)

Hunndalen

Øvrige tettbebyggelser utenfor Gjøvik by