Øverbymarka

Øverbymarka er et rydningsrøysfelt i Gjøvik kommune. Det er i dag 1000 dekar stort, men har opprinnelig vært større, i og med at moderne virksomhet har fjernet deler av feltet. Arkeologiske undersøkelser viser at rydningsrøysene i Øverbymarka er spor etter jordbruk. Gjennom karbondatering av trekull fra dyrkingslag i tilknytning til rydningsrøysene er det påvist at det har vært jordbruk i Øverbymarka fra ca. 800 f. Kr. Rydningsrøysfeltet gikk trolig ut av bruk en gang før midten av 1700-tallet. Det er trolig at dyrkingen i Øverbymarka besto i at mindre deler av feltet ble dyrket i to til tre år før området ble lagt brakk og fikk vokse til med krattskog. Så ble krattskogen hogd etter noen år, og arealet ble dyrket en gang til. Gjennom et slikt jordbruk der åkermarka stadig ble flyttet rundt, ble store arealer tatt i bruk over tid. Det er også registrert enkelte gravrøyser i Øverbymarka. Øverbymarka er det største kjente rydningsrøysfeltet i Norge.

På tur i Øverbymarka, etter veien fra Eiktunet opp til Bergstoppen.
Fogdehytta tilhører DNT og ligger ikke langt fra Øverby helsesportssenter. Om våren er plassen rundt hytta dekket av blåveis.

LitteraturRediger

  • Holm, Ingunn: Forvaltning av agrare kulturminner i utmark. UBAS Nordisk, bnd. 4, Universitetet i Bergen arkeologiske skrifter. Bergen 2007.
  • Holm, Ingunn: Trekk av Vardals agrare historie. Avhandling til magistregraden i nordisk arkeologi, Universitetets Oldsaksamlings Varia, nr. 31, Oslo 1995

Eksterne lenkerRediger

«Øverbymarka». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.