Bybrannen i Trondheim 1842

Bybrannen i Trondheim 1842 startet den 22. januar 1842 i den nordvestre delen av Midtbyen, hvor over 370 bygårder brant ned og rundt 3 000 personer ble husløse. Brannen er en av de større bybrannene i Trondheim og startet kun ni måneder etter den forrige store bybrannen i 1841 som herjet nordøst i Midtbyen.

Reguleringsplan for branntomtene vest for Prinsens gate og Sanden fra 1844

Brannen startet i Rathegården ved Lilleløkken, der hvor dagens Lilleplassveita ligger, rett nord for Kongens gate og like vest for St. Olavs gate. Brannen spredte seg deretter nordover, vestover og østover og omfattet området vest for Prinsens gate og frem mot Skansen. Av gårder som brant var blant andre Trondhjems Hospital, det gamle Dollhuset ved Hospitalet og Carl Johans Arbeidsstiftelse i Telefsengården ved Dronningens gate. Også tårnkonstruksjonen til Hospitalskirken tok fyr, men man lyktes å berge kirken.[1] Fanger fra Tukthuset i Kongens gate deltok i slukningsarbeidet. Skadene fra brannen beløp seg til 220 000 spesidaler.[2]

Som følge av brannen ble det regulert flere nye gateløp, hvor blant annet St. Olavs gate og Tordenskiolds gate ble etablert som brede branngater på bekostning av mindre veiter som Stålbakken, Waltersveita, Wesselstueveita og Svendstueveita. Også Bondegårdsveita forsvant ved regulering etter brannen, mens Hospitalsveita ble breddeutvidet og fikk navnet Hospitalsgata. Til tross for storbrannen ble flere mindre veiter bevart i sine eksisterende gateløp og bygårdene i stor grad bygget opp igjen i tre frem til det ble innført murtvang i 1845.[3]

Referanser

rediger
  1. ^ Per Christensen. (2009). Hus med hedersmerke – Historiske bygninger i Trondheim. Tapir akademisk forlag, Trondheim. «Hospitalskirken» s. 98–99. ISBN 978-82-519247-5-7.
  2. ^ Terje Bratberg, Trondheim byleksikon 2008. «Bybranner» s. 107.
  3. ^ NRK.no – Tidligere bybranner i Trondheim (Publisert 7. desember 2002, besøkt 18. juni 2022)

Litteratur

rediger
  • Bratberg, Terje T. V. (2008). Trondheim byleksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget. s. 107. ISBN 978-82-573-1762-1. 

Eksterne lenker

rediger